Vuosikertomus 2021

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Yhtiö pähkinänkuoressa

Etelä-Karjalan kartta
yhteiskunnallinen yritys -logo

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on vuonna 1996 perustettu, Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan, Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Rautjärven, Ruokolahden, Parikkalan, Savitaipaleen ja Taipalsaaren, omistama kiertotalousyhtiö. Etelä-Karjalan alueella asuu 127 000 vakituista asukasta, kotitalouksia on 65 000 ja loma-asuntoja 21 000.

Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa jätehuollon järjestämisestä ja jätteiden käsittelystä kiertotalouden periaatteen mukaisesti palauttamalla mahdollisimman paljon jätteistä hyötykäyttöön vähentäen samalla hiilijalanjälkeä. Yhtiön tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti maakunnan asukkaiden jätehuoltopalveluja yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Etelä-Karjalan Jätehuolto ei jaa osinkoa omistajilleen. Yhtiöllä on käytössä Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -tunnus.

Toiminnan strategisesta suunnittelusta vastaa hallitus, joka valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa 27.5.2021 hallitukseen valittiin seuraavaksi vuoden toimintakaudeksi Lappeenrannasta Jorma Nisonen (puheenjohtaja 1.1.-3.9.2021), Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen, Markku Papinniemi ja Jussi Virsunen, Imatralta Juho Tanttu ja Esa Hirvonen, Lemiltä Tuula Konttinen, Parikkalasta Ritva Wilska-Neuvonen ja Rautjärveltä Liisa Terävä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 2.9.2021 valittiin seuraavaksi vuoden toimintakaudeksi Lappeenrannasta Tommi Vasama (puheenjohtaja 3.9.-31.12.2021), Kari Virinsalo, Pekka Suonsivu ja Markku Papinniemi, Imatralta Juho Tanttu ja Kristine Myller, Savitaipaleelta Riitta Salonen, Luumäeltä Anne Pylväläinen ja Ruokolahdelta Sonja Kähäri.  Hallitus kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa.

Etelä-Karjalan Jätehuollolla on toiminnan kehittämistä tukemassa ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä ja ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.

Järjestelmät on sertifioitu vuonna 2007, ja tämän jälkeen uudelleensertifioitu kolmen vuoden välein. Ulkoisten auditointien lisäksi järjestelmien toimivuutta käydään säännöllisesti läpi yhtiön sisäisissä auditoinneissa sekä johdon katselmuksissa.

Hallitus 1.1.-2.9.2021

 

Nisonen Jorma (PJ) Lappeenranta
Nurkkala-Kilpeläinen Sirpa Lappeenranta
Papinniemi Markku Lappeenranta
Virsunen Jussi Imatra
Tanttu Juho Imatra
Hirvonen Esa Imatra
Konttinen Tuula Lemi
Wilska-Neuvonen Ritva Parikkala
Tervävä Liisa Rautjärvi

Hallitus 3.9.-31.12.2021

 

Vasama Tommi (PJ) Lappeenranta
Virinsalo Kari Lappeenranta
Suonsivu Pekka Lappeenranta
Papinniemi Markku Lappeenranta
Tanttu Juho Imatra
Myller Kristine Imatra
Salonen Riitta Savitaipale
Pylväläinen Anne Luumäki
Kähäri Sonja Ruokolahti
yhtiön tiedot