Pientalot ja

loma-asunnot

Pientalot ja loma-asunnot

Taloyhtiöt

Yritykset

laitoskiinteistöt

Jäteastiat ja jätetila

Pientalot ja loma-asunnot

Asuinkiinteistöjen jätehuollosta on säädetty jätelaissa sekä kuntien jätehuoltomääräyksissä. Etelä-Karjalan Jätehuollon toiminta-alueen kunnissa kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua jätehuollon piiriin, taajamissa kiinteistöjen tulee lähtökohtaisesti kuulua jätteenkuljetuksen piiriin ainakin kuivajätteen osalta. 

Biojätteiden lajitteluvelvoite koskee Etelä-Karjalassa kaikkia asuinkiinteistöjä ja loma-asuntoja. Taajama- alueilla ja biojäteauton ajoreittien varrella on mahdollista liittyä biojätteiden kiinteistökohtaiseen kuljetukseen. Biojätteet voi käsitellä kiinteistöillä myös kompostoimalla ne asianmukaisessa kompostorissa.

Haja-asutusalueella on vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden kuivajätteille yhteiskäytössä olevia aluekeräyspisteitä, joiden käytöstä maksetaan vuosimaksu. Haja-asutusalueen kiinteistöille kompostointi on ensisijainen käsittelyvaihtoehto biojätteille, muutamalla aluekeräyspisteellä on myös biojätteiden aluekeräyskokeilu.  

Hyötyjätteet, eli lasipakkaukset, pienmetallin, kartonkipakkaukset, muovipakkaukset ja keräyspaperin voi toimittaa ekopisteisiin. Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden, Luumäen ja Taipalsaaren taajama-alueilla on mahdollista tilata myös muovipakkausten keräys kiinteistöltä. Tarjoamme myös Hyödyksi! -monilokeropalvelua Imatran ja Lappeenrannan taajamissa. 

Tällä sivulla on esitelty vaihtoehdot jätehuoltoon järjestämiseksi kiinteistölle. 

tutustu tästä Etelä-karjalan kuntien Jätehuoltomääräyksiin

jätehuoltoviranomainen_logo
jäteastiat

Kuiva- ja biojätteille kuljetuspalvelu

Kiinteistöllä on omat kuiva- ja biojäteastiat, jotka jäteauto käy säännöllisesti tyhjentämässä. Tyhjennyspalvelu on mahdollinen taajamissa ja jäteautojen kulkureittien varrella. 

Kuivajäteastian tyhjennysväli voi olla 1, 2, 4, (taajamissa 6) tai 8 viikkoa. Biojäteastian tyhjennysväli voi olla talvella enintään 1, 2 tai 4 viikkoa ja kesällä (1.5-30.9.) välisenä aikana 1 tai 2 viikkoa.

Kuivajäteastian tyhjennysväliin voi hakea Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselta poikkeuslupaa 12 tai 16 viikon tyhjennysväliin. Kesäkäytössä oleville loma-asunnoille jätehuoltomääräysten mukainen minimivelvoite on kaksi tyhjennystä kesäkaudessa. 

Biojätteen tyhjennyspalvelu on mahdollista ottaa myös vain talviajaksi, mikäli kompostoi biojätteet kesäaikana.

Kauttamme voi tarvittaessa ostaa jäteastioita kiinteistölle. Suositus on sijoittaa astiat kiinteistön tonttiliittymään. 

 

Kuivajäteastia ja kompostori

Kuivajätteille kuljetus, biojätteille kompostointi

Kuivajätteille on kiinteistöllä astia, jonka jäteauto käy
säännöllisesti tyhjentämässä.

Biojätteet kompostoidaan omassa kompostorissa kiinteistöllä asianmukaisesti. Haja-asutusalueella kompostointi on useinmiten ensisijainen tapa käsitellä biojätteet, mutta biojäteauton kulkureitin varrelta on mahdolista liittyä myös tyhjennyspalvelun piiriin. 

 

Kimppa-astia

Yhteiset jäteastiat naapurin tai muun lähikiinteistön kanssa eli kimppa

Lähikiinteistöt voivat muodostaa ns. jätekimpan eli käyttää yhteisiä jäteastioita. Kimpan voi muodostaa joko yhdestä tai useammasta jätelajista. Kimpassa voi olla enintään viisi osakasta.

Kimpalla tulee olla vastuuhenkilö eli ”kimppaisäntä”. Kimpan perustamisesta ja muutoksista tulee ilmoittaa kirjallisesti, lomakkeen voi tulostaa alta. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisellä lomakkeella.

Muille kuin lähikiinteistöjen tai yli viiden jäsenen kimpoille voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselta

 

jäteastiat

Aluekeräyspisteen käyttö (haja-asutusalueella)

 Haja-asutusalueella, missä kiinteistökohtainen jätenouto ei ole mahdollista, voi vuosimaksua vastaan käyttää yleisiä aluekeräyspisteitä. Tällöin biojätteet lähtökohtaisesti kompostoidaan, mutta muutamassa aluekeräyspisteessä on myös biojätteiden keräyskokeilu.

Kaikissa kunnissa aluekeräyspisteitä ei ole (esim. Lappeenranta), tällöin kiinteistölle tulee hankkia jäteastia ja tyhjennyspalvelu.

 

Muovipakkausastia

Lisäpalvelu: muovipakkausten keräys

Kuntien taajama-alueilla pientalojen on mahdollista ottaa vapaaehtoisena lisäpalveluna muovipakkausten keräys.

 

Monilokeroastia

Lisäpalvelu: Hyödyksi! -monilokeroastia

Imatran ja Lappeenrannan (ei Ylämaa ja Nuijamaa) taajamissa on mahdollista tilata Hyödyksi! -monilokeroastia. Monilokeroastiassa kerätään omiin lokeroihinsa kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä pienmetallia.