Vuosikertomus 2021

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Monipuoliset vastaanottopalvelut

Monipuolinen palveluverkosto mahdollistaa jätemateriaalien tehokkaan keräyksen ja kierrätyksen. Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää ja kehittää vastaanottopalveluja kuunnellen asukkaiden tarpeita ja toiveita.

Vastaanottopalvelut koostuvat ekopisteverkostosta, miehitetyistä Hyödyksi-asemista sekä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksesta. Tarjoamme myös Jelppi-nouto- ja lavavuokrapalveluja.

Vastaanottopalvelut

Ekopisteet ovat keräysverkoston selkäranka

Etelä-Karjalan alueella on yhteensä 94 ekopistettä, joihin asukkaat voivat toimittaa kierrätettäviä pakkausjätteitä, pienmetallia ja paperia. 52 pisteistä on pakkausjätteen tuottajien, Rinki Oy:n ylläpitämiä, ja lisäksi Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää laajaa täydentävää keräysverkostoa 42 pisteen voimin. Kaikissa ekopisteissä kerätään kartonki- ja lasipakkauksia, pienmetallia sekä paperia, 35:ssa pisteessä myös muovipakkauksia.

Ekopiste kesällä

Hyödyksi-asemat palvelevat kotitalouksia

Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää kaikkiaan kymmentä miehitettyä Hyödyksi-asemaa. Asemilla vastaanotetaan kotitalouksien:

 • lajiteltua rakennus- ja purkujätettä
 • vaarallisia jätteitä
 • sähkölaitteita
 • risuja ja puutarhajätteitä
 • energiajätettä
 • metallia
 • kartonkia
 • paperia
 • lasipakkauksia

Hyödyksi-asemat ovat auki sijaintikunnan asukastiheydestä ja kävijämäärästä riippuen yhdestä kuuteen päivään viikossa. Talviajan aukioloajat ovat vilkasta kesäaikaa suppeammat. Hyödyksi-asemien kävijämäärät vaihtelevat vuosittain, ja kokonaiskävijämäärä on ollut nousussa.

Vuosi 2021 oli Hyödyksi-asemilla poikkeuksellisen vilkas, koska koronatilanteen vuoksi ihmiset tekivät paljon remontteja, puutarha- ja siivoustöitä. Yhteensä asemilla kävi kaikkiaan 76 023 kävijää. Vilkkainta, kaikkiaan ennätykselliset 30 117 kävijää, oli Imatran Hyödyksi-asemalla. Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen pientuoja-asema muutettiin yhdeksi Hyödyksi-asemista helmikuussa 2021, ja sen kävijämäärät on huomioitu maaliskuusta 2021 eteenpäin.

Hyödyksi-asema kesä

Hyödyksi-asemilla yhteensä 76 023 kävijää vuonna 2021!

Hyödyksi-asemien kävijämäärät

Kukkuroinmäen käsittelykeskus on Etelä-Karjalan kiertotalouden sydän

Kukkuroinmäen käsittelykeskus palvelee jätteentuojia viitenä päivänä viikossa, maanantaista perjantaihin, aamuseitsemästä iltakahdeksaan. Käsittelykeskuksessa käsitellään ja välivarastoidaan kotitalouksien ja yritysten erilaisia jätteitä. Alueella toimivat Etelä-Karjalan Jätehuollon lisäksi Kekkilän kompostointilaitos ja Wimaon komposiittipilotlaitos.

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa vastaanotetaan kotitalouksilta ja yrityksiltä mm.

 • Rakennus- ja purkujätteitä
 • Maa- ja kiviaineksia
 • Energiajätettä
 • Kyllästettyä puuta
 • Puutarhajätteitä ja risuja
 • Sähkölaitteita
 • Vaarallisia jätteitä
 • Asbestia
 • Erityisjätteitä
 • Pilaantuneita maa-aineksia

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen vaaka-asemalla asioi vuoden 2021 aikana 26 522 yhdensuuntaista kuljetussuoritusta.  Näistä raskaan liikenteen kalustoa oli 14 485 kappaletta ja henkilö- ja pakettiautoja (yritysasiakkaat) 3 531 kappaletta. Loput liikenteestä oli pääasiassa käsittelykeskuksen sisäisiä siirtoja. Asiointiliikennettä tuli sekä jätteenkuljetuksista, alueella meneillään olevista rakennustöistä, että tukiainekuljetuksista. Kukkuroinmäen Hyödyksi-asemalla asioi vuoden aikana (1.3.2021 alkaen) 10 999 kotitalousasiakasta.

Kukkuroinmäen käsittelykeskus, ilmakuva

26 522
punnitustapahtumaa
vuoden 2021 aikana

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Vaarallisten jätteiden vastaanotto on järjestetty kaikille Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämille Hyödyksi-asemille sekä Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen. Vastaanotto on kotitalousasiakkaille maksuton, eli palvelu katetaan asuinhuoneistokohtaisella perusmaksulla. Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin vuoden 2021 Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa 75 034 kg ja muilla miehitetyillä Hyödyksi-asemilla 52 898 kg .

Vuosittain järjestettävä vaarallisten jätteiden keräyskierros pysähtyi kaikkiaan 129 pisteessä. Yhteistyökumppanina keräyksessä toimi Fortum Waste Solution. Keräyskierroksella vastaanotettiin kaikkiaan 46 118 kg vaarallisia jätteitä.

Kotitalouksien lääkejätteiden vastaanotosta on sovittu maakunnan 21 apteekin kanssa. Lääkejätteitä vastaanotettiin vuoden aikana 14 705 kg.

Vaarallisten jättäeiden keräysauto

Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin vuonna 2021
1,5 kg / eteläkarjalainen asukas.

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Jelppi-noutopalvelu ja lavojen vuokraus

Etelä-Karjalan Jätehuolto tarjoaa kotitalousasiakkaille myös Jelppi-noutopalvelua, eli yksittäisen jätekappaleiden poiskuljetusta asiakkaan kotoa. Jelppi-noutopalvelu oli vuoden 2021 ajan tauolla koronaepidemiatilanteen vuoksi.

Vaihtolavoja vuokrattiin vuoden aikana 120 kappaletta. Vaihtolavan voi tilata esimerkiksi rakennus- ja purkujätteiden poisvientiä tai kiinteistön tyhjennystä varten. Jelppi-säkkejä, eli kuution kokoisia suursäkkejä jätteiden poistoimitusta varten, toimitettiin vuoden 2021 aikana 61 kpl.

noutopalvelu