Taloyhtiöt

 

Pientalot ja loma-asunnot

Taloyhtiöt

Yritykset

laitoskiinteistöt

Jäteastiat ja jätetila

Taloyhtiöt

Asuinkiinteistöjen jätehuollosta on säädetty jätelaissa sekä kuntien jätehuoltomääräyksissä. Etelä-Karjalan Jätehuollon toiminta-alueen kunnissa kaikkien asuinkiinteistöjen tulee kuulua jätehuollon piiriin.

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty keräysvelvoitteet eri kokoisille taloyhtiöille. Vaikka varsinaista keräysvelvoitetta ei olisikaan, voidaan myös hyötyjätteiden keräys yleensä järjestää taajama-alueiden taloyhtiöille. Muovipakkausten keräys on tällä hetkellä järjestetty Imatran, Lappeenrannan, Luumäen, Ruokolahden ja Taipalsaaren taajamiin. 

Etelä-Karjalan Jätehuolto hoitaa taloyhtiöiden kuiva- ja biojätteiden sekä kartonki-, muovi- ja lasipakkauksten sekä pienmetallin kuljetukset koko Etelä-Karjalan alueella. Pieniin taloyhtiöihin soveltuu myös Hyödyksi! -monilokeroastia (370 litraa tai 660 litraa), jossa yhdessä lokeroihin jaetussa astiassa kerätään kierrätettävät pakkausjätteet.

tutustu tästä Etelä-karjalan kuntien Jätehuoltomääräyksiin

Keräysvelvoitteet kiristyvät 1.7.2023

Jätelain (646/2011) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen jätteistä (978/2021) mukaan taloyhtiöiden keräysvelvoitteet tiukkenevat. Kaikkien vähintään viiden (5) asuinhuoneiston taloyhtiöiden tulee järjestää keräys kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä pienmetallille viimeistään 1.7.2023. Näiden lisäksi keräysastiat täytyy olla edelleen kuiva- ja biojätteille sekä paperille (tuottajien järjestämä keräys). Biojätteet voi myös kompostoida kiinteistöllä.

Keräysvelvoitteiden kiristymiseen on hyvä varautua hyvissä ajoin. Monissa kohteissa muutostöitä joudutaan tekemään jätetiloihin nykyisten tilojen jäädessä ahtaaksi. Markkinoilla on myös tarjolla mm. syväkeräysjärjestelmiä, ja jäteastiasuojia, ja näihinkin vaihtoehtoihin on hyvä tutustua.

Kauttamme voi tilata perinteisiä, pyörällisiä jäteastioita eri jätejakeille sekä etenkin pienille taloyhtiöille soveltuvia Hyödyksi! -monilokeroastioita.

Kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräysastioiden tyhjennys kuuluu asuinkiinteistöiltä Etelä-Karjalan alueella Etelä-Karjalan Jätehuollolle, kuten kuiva- ja biojätteidenkin.

Uudet keräysvelvoitteet tullaan viemään myös Etelä-Karjalan kuntien jätehuoltomääräyksiin ja Etelä-Karjalan Jätehuolto varautuu keräysvelvoitteiden laajenemiseen. Muovipakkausten keräys laajenee 1.6.2022 kaikkiin Etelä-Karjalan kuntien taajamiin, eli myös Lemille, Parikkalaan, Rautjärvelle ja Savitaipaleelle. Monilokerokeräystä laajennamme kesällä 2023 kaikkien kuntien taajamiin (tällä hetkellä palvelua tuotetaan Imatran ja Lappeenrannan taajamissa).

Tarvittaessa meiltä voi pyytää katselmuksen taloyhtiölle, kuinka keräys olisi järkevintä toteuttaa. Yhteyttä voi ottaa käyttöpäällikkö Ossi Huoviseen. Muussa tapauksessa astia- ja palvelutilaukset hoituvat asiakaspalvelumme kautta.

 

Pyydä jätehuoltokatselmus taloyhtiölle:

Käyttöpäällikkö Ossi Huovinen

Puh. 010 841 1834

Sähköposti: ossi.huovinen@ekjh.fi

 

Astia- ja palvelutilaukset

Asiakaspalvelu

Puh. 010 841 1818 (ma-pe 8-17)

Sähköposti: asiakaspalvelu@ekjh.fi

 

Nykyiset keräysvelvoitteet taloyhtiöille (ennen 1.7.2023)

Nykyisten Etelä-Karjalan kuntien jätehuoltomääräysten mukaan taloyhtiöille on voimassa seuraavat keräysvelvoitteet:

  • kuiva- ja biojäte: aina
  • kartonkipakkaukset: jos vähintään 10 asuinhuoneistoa
  • kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetalli: jos vähintään 20 asuinhuoneistoa
  • paperi: taajamissa (tuottajien järjestämä keräys)

Nämä keräysvelvoitteet ovat voimassa 30.6.2023 saakka, tämän jälkeen keräysvelvoitteet kartonki-, lasi- ja muovipakkauksille sekä pienmetallille tiukkenevat jätelain ja valtioneuvoston asetuksen jätteistä mukaan koskemaan kaikkia vähintään viiden (5) huoneiston taloyhtiöitä. 

 

Kuivajäte600l

Kuivajäte

Keräysvelvoite: kaikki taloyhtiöt

Tyhjennysvälit:
1, 2, 4, 6 (taajamissa) tai 8 viikkoa

Suositusväri jäteastialle: harmaa

Big-tankkausasema

Biojäte

Keräysvelvoite: kaikki taloyhtiöt
(myös kompostointi mahdollinen)

Tyhjennysvälit:
kesällä (1.5.-30.9.) 1 tai 2 viikkoa, talvella (1.10.-30.4.) 1, 2 tai 4 viikkoa

Suositusväri jäteastialle: ruskea

Kartonkiastia 660l

Kartonkipakkaukset

Keräysvelvoite: 10 asuinhuoneistoa tai enemmän

Tyhjennysvälit:
1, 2, 4, 6 (taajamissa) tai 8 viikkoa

Suositusväri jäteastialle: sininen

Muovipakkausket660l

Muovipakkaukset

Keräysvelvoite: 20 asuinhuoneistoa tai enemmän 

Tyhjennysvälit:
1, 2, 4 tai 8 viikkoa

Suositusväri jäteastialle: keltainen

Lasiastia

Lasipakkaukset

Keräysvelvoite: 20 asuinhuoneistoa tai enemmän

Tyhjennysvälit:
1, 2, 4, 6 tai 8 viikkoa

Suositusväri jäteastialle: valkoinen/musta

Metalliastia

Pienmetalli

Keräysvelvoite: 20 asuinhuoneistoa tai enemmän

Tyhjennysvälit:
1, 2, 4, 6 (taajamissa) tai 8 viikkoa

Suositusväri jäteastialle: musta

Paperiastia

Paperi

Keräysvelvoite: taajamissa 

Paperinkeräystä hoitaa paperin tuottajat, katso lisätietoja Encorepalvelut Oy.