Vaaralliset jätteet

 

Materiaalit

Neuvontaa ryhmille

LAJITTELUN ABC

Biojätteitä

Vaarallisten jätteiden keräykseen kuuluvat

 • Maalit, liimat, lakat ja näillä ainella likaantuneet tarvikkeet ja työvälineet
 • Aerosolit
 • Hapot, emäkset, liuottimet
 • Torjunta-aineet
 • Pakkas- ja jarrunesteet
 • Öljyt, öljynsuodattimet ja muut öljyiset jätteet
 • Loisteputket ja energiansäästölamput
 • Akut, paristot
 • Lääkkeet ja elohopeakuumemittarit (palautus ensisijaisesti apteekkeihin)

Huom!

Käytä tuote mahdollisuuksien mukaan loppuun. Tyhjän pakkauksen hävittäminen on paljon helpompaa. Metalliset maalipurkit ja täysin paineettomat aerosolipullot kelpaavat metallinkeräykseen. Vaarallisia aineita sisältäneet muovipakkaukset kuuluvat kuitenkin kuivajätteisiin, ei muovipakkausten keräykseen.

Vaarallisten jätteiden keräykseen eivät kelpaa

 • Räjähteet → soitto hätäkeskukseen p.112
 • Ilotulitteet → myyjille, maahantuojille
 • Kylmälaitteet → sähkölaitteiden keräykseen
 • Halogeenilamput, hehkulamput → kuivajätteisiin
 • Ledilamput → sähkölaitteiden keräykseen
 • Painekyllästetty puu → Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen tai Hyödyksi-asemalle (alle 250 kg erät maksutta)
 • Kaasupullot →  myyjille tai maahantuojille
  (Kukkuroinmäessä vastaanotto tarvittaessa, maksullista)
 • Asbesti → Kukkuroinmäen käsittelykeskus
 • Radioaktiivinen jäte → Kysy säteilyturvakeskukselta ohjeita
  Huom! Kotitalouksien palovaroittimissa on heikko säteilylähde, nämä voi palauttaa sähkölaitteiden vastaanottopaikkoihin. 

Vaaralliset jätteet vaarattomiksi

Vaarallinen jäte aiheuttaa väärin käsiteltynä ja väärään paikkaan laitettuna joko terveydelle tai ympäristölle vaaraa tai haittaa. Sen vuoksi vaarallisia jätteitä ei saa heittää tavalliseen roskikseen tai viemäriin, vaan ne tulee toimittaa varta vasten niille osoitettuihin vastaanottopaikkoihin. Näin ne saadaan käsiteltyä asianmukaisesti vaarattomiksi. Koti- ja maataloudet saavat tuoda vaaralliset jätteensä aina ilmaiseksi kaikille Hyödyksi -asemille, Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen tai kiertäviin keräyksiin.

Kun paristosta loppuu virta, muuttuu se tuotteesta vaaralliseksi jätteeksi. Muita tyypillisiä kotitalouksien vaarallisia jätteitä ovat loisteputket ja energiansäästölamput, vanhentuneet maalit, lakat ja muut kemikaalit sekä lääkkeet.

Suomessa vaarallisten jätteiden käsittely on keskitetty Riihimäelle Fortum Waste Solutionin vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle (ent. Ekokem).

Lue lisää