Tietoa jätemaksuista

 

Jäteastioiden tyhjennyshinnat

Aluekeräyspisteiden käyttömaksut

Hyödyksi-asemien hinnasto

Kukkuroinmäen hinnasto

Jätehuollon vuosimaksut

Jäteastioiden myyntihinnat

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Etelä-Karjalan Jätehuolto laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjennysmaksuja, aluekeräyspisteen käyttömaksuja sekä perusmaksuja. Lisäksi yhtö laskuttaa viranomaismaksuja Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen puolesta sekä kuntalisää kuntien puolesta (pl. Taipalsaari).

Jätehuollon vuosimaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallinnoi asuinhuoneistoa tai asuinkiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuosimaksu muodostuu perusmaksusta, viranomaismaksusta, ja mahdollisesta kuntalisästä.

Perusmaksulla katetaan ilmaiset tai alikatteelliset jätehuoltopalvelut, kuten Hyödyksi-asemien palvelut, tiedotus ja neuvonta sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, mukaa lukien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa.

Kuntalisä tilitetään sille kunnalle, jossa kyseinen kiinteistö sijaitsee. Kunta käyttää maksun mm. kunnalle kuuluvien jätehuollon valvontatehtävien kattamiseen.

Viranomaismaksu tilitetään Etelä-Karjalan jätelautakunnalle jätehuollon viranomaistehtävien hoitoon.

Kiinteistön haltijalla on velvollisuus ilmoittaa Etelä-Karjalan Jätehuollolle omistus- ja laskutusosoitemuutoksista. Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

 

 

Jätemaksujen kertymä vuonna 2020

Vuonna 2020 jätemaksujen kertymä oli yhteensä 12 572 867 euroa. Näistä

 • vastanottomaksuja oli 61,4 %,
 • astioiden ja kylttien myyntituloja 0,7 %,
 • hyötyjätteiden myyntituloja 3,2 %,
 • palvelumyynnin tuloja 1,9 %,
 • perumaksutuloja 9,6 % ja
 • kuljetusmaksuja 23,2 %.

 

Jätemaksujen käyttö vuonna 2020

Jätemaksuja käytettiin vuonna 2020 seuraavasti:

 • materiaalit ja ostetut palvelut 62,2 %
 • henkilöstökulut 15,3 %
 • liiketoiminnan muut kulut 13,0 %
 • poistot 7,1 %
 • verot  0,5 %
 • rahoituskulut 0,6 %
 • jätevero 1,1 %
 • pakolliset varaukset 0,2 %
Kuva jätemaksujen kertymästä ja käytöstä vuonna 2020

Perusmaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2020

Perusmaksuja kerättiin vuonna 2020 yhteensä 1 206 601 €, perusmaksutuloilla katettavia kuluja oli 1 406 464 € ilman tiedotuksen ja neuvonnan kuluja (perusmaksulla tuotettavien palveluiden tiedotus-, neuvonta- ja laskutuskulut pitäisi pystyä kattamaan perusmaksutuloilla).

Perusmaksuja käytettiin vuonna 2020 seuraavasti:

 • Hyödyksi-asemien ylläpito 51.0 %
 • Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely 11.3 %
 • Aluekeräys- ja ekopisteiden ylläpito 37.7 %

Astiamaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2020

Astiamaksuja kertyi vuonna 2020 yhteensä 6 140 840 €. Niiden käyttö jakautui seuraavasti: 

 • Korvaukset kuljetusurakoitsijalle 42 %
 • Käsittelykustannukset 58 %
Kuva perusmaksutulojen käytöstä vuonna 2020
Kuva astiamaksujen käytöstä vuonna 2020

Jätemaksujen kertymä vuonna 2019

Vuonna 2020 jätemaksujen kertymä oli yhteensä 12 900 340 euroa. Näistä

 • vastanottomaksuja oli 60,4 %,
 • astioiden ja kylttien myyntituloja 1,4 %,
 • hyötyjätteiden myyntituloja 3,1 %,
 • palvelumyynnin tuloja 2,0 %,
 • perumaksutuloja 8,9 % ja
 • kuljetusmaksuja 24,1 %.

 

Jätemaksujen käyttö vuonna 2019

Jätemaksuja käytettiin vuonna 2019 seuraavasti:

 • materiaalit ja ostetut palvelut 60,3 %
 • henkilöstökulut 13,6 %
 • liiketoiminnan muut kulut 14,1 %
 • poistot 7,5 %
 • verot  1,0 %
 • rahoituskulut 0,4 %
 • jätevero 3,0 %
 • pakolliset varaukset 0,2 %
Kuva jätemaksujen kertymästä ja käytön jakautumsiesta vuonna 2019.

Perusmaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2019

Perusmaksuja kerättiin vuonna 2020 yhteensä 1 147 056 €, perusmaksutuloilla katettavia kuluja oli 1 348 194 € ilman tiedotuksen ja neuvonnan kuluja (perusmaksulla tuotettavien palveluiden tiedotus-, neuvonta- ja laskutuskulut pitäisi pystyä kattamaan perusmaksutuloilla).

Perusmaksuja käytettiin vuonna 2019 seuraavasti:

 • Hyödyksi-asemien ylläpito 52.6 %
 • Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely 15,2 %
 • Aluekeräys- ja ekopisteiden ylläpito 32.2 %

Astiamaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2019

Astiamaksuja kertyi vuonna 2020 yhteensä 6 124 950 €. Niiden käyttö jakautui seuraavasti:

 • Korvaukset kuljetusurakoitsijalle 42 %
 • Käsittelykustannukset 58 %
Kuva perusmaksujen kertymästä ja käytöstä vuonna 2019
Kuva astiamaksujen kertymästä ja käytöstä vuonna 2019

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo

1056645-4

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@ekjh.fi

010 841 1818

Avoinna: ma-pe klo 8-17

Aukioloajat ja yhteystiedot

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Hyödyksi-asemat

Lippu_EN
Lippu_EN

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Saavutettavuusseloste

Sivuilla käytään evästeitä kävijäseurantaan.