Tietoa jätemaksuista

 

Jäteastioiden tyhjennyshinnat

Aluekeräyspisteiden käyttömaksut

Hyödyksi-asemien hinnasto

Kukkuroinmäen hinnasto

Jätehuollon vuosimaksut

Jäteastioiden myyntihinnat

Jätemaksujen kertymä ja käyttö

Etelä-Karjalan Jätehuolto laskuttaa asukkailta jäteastian tyhjennysmaksuja, aluekeräyspisteen käyttömaksuja sekä perusmaksuja. Lisäksi yhtö laskuttaa viranomaismaksuja Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen puolesta sekä kuntalisää kuntien puolesta (pl. Taipalsaari).

Jätehuollon vuosimaksu on asuinhuoneistokohtainen kiinteä vuosimaksu. Maksuvelvollinen on se, joka omistaa tai hallinnoi asuinhuoneistoa tai asuinkiinteistöä vuoden ensimmäisenä päivänä. Vuosimaksu muodostuu perusmaksusta, viranomaismaksusta, ja mahdollisesta kuntalisästä.

Perusmaksulla katetaan ilmaiset tai alikatteelliset jätehuoltopalvelut, kuten Hyödyksi-asemien palvelut, tiedotus ja neuvonta sekä hyöty- ja vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, mukaa lukien lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa.

Kuntalisä tilitetään sille kunnalle, jossa kyseinen kiinteistö sijaitsee. Kunta käyttää maksun mm. kunnalle kuuluvien jätehuollon valvontatehtävien kattamiseen.

Viranomaismaksu tilitetään Etelä-Karjalan jätelautakunnalle jätehuollon viranomaistehtävien hoitoon.

Kiinteistön haltijalla on velvollisuus ilmoittaa Etelä-Karjalan Jätehuollolle omistus- ja laskutusosoitemuutoksista. Jätelain 79 §:n mukaan kunnan on tiedotettava vuosittain kunnan asukkaille ja muille jätehuoltopalvelujen käyttäjille jätemaksun ja mahdollisen perusmaksun kertymästä sekä siitä, mihin kertymää on käytetty.

 

 

Jätemaksujen kertymä vuonna 2021

Vuonna 2021 jätemaksujen kertymä oli yhteensä 12 875 554 euroa. Näistä

 • vastanottomaksuja oli 60,4 %,
 • astioiden ja kylttien myyntituloja 0,6 %,
 • hyötyjätteiden myyntituloja 4,0 %,
 • palvelumyynnin tuloja 1,7 %,
 • perumaksutuloja 9,4 % ja
 • kuljetusmaksuja 23,9 %.

 

Jätemaksujen käyttö vuonna 2021

Jätemaksuja käytettiin vuonna 2021 seuraavasti:

 • materiaalit ja ostetut palvelut 64,8 %
 • henkilöstökulut 12,3 %
 • liiketoiminnan muut kulut 10,2 %
 • poistot 10,9 %
 • verot  0,0 %
 • rahoituskulut 0,6 %
 • jätevero 1,1 %
 • pakolliset varaukset 0,1 %
Jätemaksujen kertymä ja käyttö 2021

Perusmaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2021

Perusmaksuja kerättiin vuonna 2021 yhteensä 1 208 609 €, perusmaksutuloilla katettavia kuluja oli 1 780 004 € ilman tiedotuksen ja neuvonnan kuluja (perusmaksulla tuotettavien palveluiden tiedotus-, neuvonta- ja laskutuskulut pitäisi pystyä kattamaan perusmaksutuloilla).

Perusmaksuja käytettiin vuonna 2021 seuraavasti:

 • Hyödyksi-asemien ylläpito 51.9 %
 • Vaarallisten jätteiden vastaanotto ja käsittely 9.0 %
 • Aluekeräys- ja ekopisteiden ylläpito 33.0 %

Astiamaksujen kertymä ja käyttö vuonna 2021

Astiamaksuja kertyi vuonna 2020 yhteensä 6 348 508 €. Niiden käyttö jakautui seuraavasti:

 • Korvaukset kuljetusurakoitsijalle 43 %
 • Käsittelykustannukset 57 %
Kuva perusmaksutulojen käytöstä vuonna 2020
Astiamaksujen kertymä ja käyttö 2021