Vuosikertomus 2021

 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasulaitos

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2019

Vuosi 2021 toimintakatsaus

Helmikuu

Helmikuu

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen pientuoja-asema muuttui Hyödyksi-asemaksi. Muutoksen jälkeen asemalla asioivat kotitalousasiakkaat eivät enää käy vaaka-asemalla punnituksessa, vaan ajavat suoraan purkamaan ja lajittelemaan kuormaa. Myös maksukäytännöt muuttuivat, hinnoittelua muutettiin painopohjaisesta tilavuuspohjaseen, ja maksaminen hoituu kätevästi korttimaksuna kuorman purun yhteydessä aseman henkilökunnalle.

Maaliskuu

Maaliskuu

Uudet jätteenkuljetusurakoitsijat aloittivat Lappeenrannan ja Lemin alueella 1.3.2021. Kilpailutetuissa kuljetusurakoissa oli vaatimuksena kaasukäyttöinen kalusto. Osalle alueista tuli uudistuksen seurauksena käyttöön kaksilokeroautot, joilla kuiva- ja biojätteet tyhjennetään samaan autoon omiin lokeroihinsa. Kaasukäyttöisten jäteautojen myötä liikenteen ympäristöpäästöt vähenevät merkittävästi.

Huhtikuu

Huhtikuu

Kukkuroinmäen biokaasulaitos valmistui ja se luovutettiin Etelä-Karjalan Jätehuollolle 9.4.2021.

Huhtikuu

Huhtikuu

Neljä BIG-biokaasun tankkausasemaa avattiin Etelä-Karjalaan 22.4.2021. Asemat löytyvät Imatralta Vuoksenniskalta (Sauramonkuja 5-7-), Lappeenrannasta (Eteläkatu 5), Luumäeltä (Kanervatie 5) ja Parikkalasta (Koirniementie 6).  Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen tankkausasema avattiin lisäksi myöhemmin, 17.6.2021. Biokaasun tankkausasemien verkosto on Etelä-Karjalassa valtakunnallisesti erinomainen!  

Huhtikuu

Huhtikuu

Etelä-Karjalan Jätehuolto kampanjoi valtakunnallisen ”Rakasta joka murua” – kampanjan hengessä biojätteiden lajittelun ja hyötykäytön  edistämiseksi. Etelä-Karjalassa biojätteiden lajittelu on valtakunnan keskitasoa paremmalla tasolla, mutta biojätteiden oikeanlaista käsittelyä ja hyötykäyttöä haluttiin kampanjan tuella edelleen edistää.

Kampanjan toteuttavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Suomen Kiertovoima ry ja Suomen Kuntaliitto. Mukana ovat myös Suomen ympäristökeskus, Kuluttajaliitto, Suomen biokierto ja biokaasu ry, Päivittäistavarakauppa ry, Elintarviketeollisuusliitto ry sekä Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy kampanjoi alueellisesti.

Lokakuu

Lokakuu

Parikkalan, Rautjäven ja Ruokolahden jätteenkuljetusurakoitsija vaihtui 1.10.2021 kilpailutuksen myötä. Uutena urakoitsijana toimii Jätehuolto Laine. Kilpailutuksessa vaatimuksena oli kaasukäyttöiset jäteautot, mikä vähentää kuljetusten ympäristöpäästöjä merkittävästi. 

Joulukuu

Joulukuu

Suomalaisen Työn Liitto myönsi Kukkuroinmäen BIG-biokaasulle Avainlipun osoituksena siitä, että BIG-biokaasu on paikallista, Suomessa valmistettua liikennepolttoainetta. 

Joulukuu

Joulukuu

Etelä-Karjalan Jätehuollon tuotattama puhdasta, paikallista BIG-biokaasua myytiin vuoden 2021 aikana kaikkiaan 366 195 kg, mikä vastaa energiasisällötään 5 086 MWh. Tällä määrällä henkilöautolla ajaa noin 7 323 900 km, mikä on lähes 183 kertaa maapallon ympäri. Biokaasun liikennepolttoainekäytön laskennalliset hiilidioksidipäästöt ovat 0 kg. 

Yhdyskuntajätteestä hyödynnettiin vuoden 2021 aikana 98 %, kaatopaikalle ei yhdyskuntajätettä sijoitettu lainkaan.