Biokaasulaitos

 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasulaitos

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2020

Ilmakuva biokaasulaitoksesta
Biokaasulaitos sisältä

Kukkuroinmäen biokaasulaitos – polttoainetta paikallisesta raaka-aineesta

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitoksessa käsitellään kotitalouksien erilliskerätyt biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteitä. Näistä muodostuu biokaasua, josta valmistetaan edelleen liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin.

Kukkuroinmäen biokaasulaitokselle myönnettiin ympäristölupa 2017 ja sen rakentaminen alkoi alkuvuonna 2019. Biokaasulaitoshanke oli Etelä-Karjalan Jätehuollolle merkittävä investointi, mikä myös auttaa myös omistajakuntiamme ympäristötavoitteiden toteutumisessa.  Hanke saa työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) uusiutuvan energian tuotantoon suunnatun 2,2 M€:n tuen

 

Mitä on biokaasu?

Kemia

Kemiallisesti biokaasu muistuttaa maakaasua. Biokaasusta valtaosa on metaania (yli 60%) ja hiilidioksidia. Koska metaanipitoisuus on korkea ja epäpuhtaudet vähäisiä, biokaasusta on tehokasta jalostaa biopolttoainetta. 

muodostuminen

Biokaasua syntyy anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa anaerobisten mikrobien aineenvaihdunnan tuloksena, kun mikrobit hajottavat orgaanista ainesta. 

Prosessi

Kukkuroinmäen  biokaasulaitos kuivatekniikkaan perustuva biokaasulaitos. Kuivaprosessi sopii erityisesti biojätteiden käsittelyyn ja säästää energiaa ja vettä. Prosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste hyödynnetään maanparannuksessa ja teollisuuden prosesseissa.  Kiinteästä käsittelyjäännöksestä jalostetaan maanparannustuotteita.

kAPASITETTI

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 900 tonnia. Biojätteitä käsitellään noin 6 300 tonnia ja puhdistamolietteitä noin 13 600 tonnia vuodessa.

Vuodessa biokaasulaitos tuottaa noin biokaasua 2,05 miljoonaa normaalikuutiometriä (Nm³) biokaasua, 1,2–1,3 miljoonaa kuutiometriä metaania, mikä vastaa 12 300 megawattituntia (MWh) energiaa.

Biokaasun tankkaus

Biokaasusta jalostettu liikennepolttoaine soveltuu tankattavaksi niin kaasukäyttöisiin henkilöäautoihin kuin raskaan liikenteen ajoneuvoihinkin.

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksella tuotettua BIG-biokaasua voi tankata Etelä-Karjalassa Imatralla, Lappeenrannassa, Luumäellä ja Parikkalassa.

 • Imatra, Vuoksenniska: Sauramonkuja 5-7
 • Lappeenranta: Eteläkatu 5
 • Lappeenranta: Kukkuroinmän käsittelykeskus, Hulkonmäentie 130
 • Luumäki: Kanervatie 4
 • Parikkala: Koirniementie 6

Kaasun hinta: 1,20 €/kg

 

 

 

 

Häiriötiedotteet

8.9.2021: Biokaasun tankkausasemat Imatralla ja Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa ovat suljettuna toistaiseksi huoltotöiden takia. Lappeenrannan, Luumäen ja Parikkalan tankkausasemat palvelevat. Pahoittelemme häiriöitä!

Häiriötiedotteiden tilaaminen puhelimeen

Voit tilata kaikkien asemiemme häiriötiedotteet lähettämällä tekstiviestin BIGKAIKKI numeroon 18200.

Asemakohtaisten häiriöitiedotteiden tilaus:

 

 • Imatra, Vuoksenniska:
  Lähetä tekstiviesti BIG1 numeroon 18200
 • Lappeenranta: Eteläkatu 5:
  Lähetä tekstiviesti BIG2 numeroon 18200
 • Lappeenranta: Kukkuroinmän käsittelykeskus
  Lähetä tekstiviesti BIG3 numeroon 18200
 • Luumäki:
  Lähetä tekstiviesti BIG4 numeroon 18200
 • Parikkala:
  Lähetä tekstiviesti BIG5 numeroon 18200
Ilmakuva biokaasulaitoksesta
Biokaasulaitos sisältä

The Kukkuroinmäki biogas plant – fuel from local waste

The biogas plant at Kukkuroinmäki processing centre will to be completed in Spring of 2020.  The plant will produce zero-emission fuel from South Carelian biowastes and sludges. The producted biogas will be upgraded to methane to be used as fuel.

The start of the project

The biogas plant was granted an environmental permit in 2017 and its construction began in early 2019. The biogas plant project was a significant investment for the waste management of South Karelia, which also helps our owners to achieve their environmental goals. The project received a € 2.2 million grant from the Ministry of Employment and the Economy (MEE) for renewable energy production.

The environmental permit

The Kukkuroinmäki biogas plant is based on dry technology. The dry process is especially suitable for the treatment of bio-waste and saves both energy and water. The nutrient-containing liquid generated in the process is utilized in land improvement and industrial processes. Land improvement products are processed from the solid treatment residue.

The processing capacity of the biogas plant is 19 900 ton. Biowaste is being processed about 6 300 ton and sewage about 13 600 ton a year. The biogas plant produces about 2.05 million normal cubic meters (Nm3) of biogas, 1,2-1,3 million Nmof methane and 12 300 MWh of energy in a year.

What is biogas

Biogas is primarily (over 60%) methane (CH4) and carbon dioxide (CO2). Chemically it resembles of fossil natural gas. Biogas methane content is high and impurities low so it can be effectively upgraded to a renewable biofuel.

The Kukkuroinmäki biogas plant produces biogas from organic waste such as household food waste. The upgraded biomethane is truly a completely renewable, domestic and emission-free alternative to imported fossil fuels.