Biokaasu

 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Ilmakuva biokaasulaitoksesta
Biojätteen matka biokaasuksi

Katso Biojätteen matka biokaasuksi -video

Kukkuroinmäen biokaasulaitos – polttoainetta paikallisesta raaka-aineesta

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen biokaasulaitoksessa käsitellään kotitalouksien erilliskerätyt biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteitä. Näistä muodostuu biokaasua, josta valmistetaan edelleen liikennepolttoainetta kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin.

Kukkuroinmäen biokaasulaitokselle myönnettiin ympäristölupa 2017 ja sen rakentaminen alkoi alkuvuonna 2019. Biokaasulaitoshanke oli Etelä-Karjalan Jätehuollolle merkittävä investointi, mikä myös auttaa myös omistajakuntiamme ympäristötavoitteiden toteutumisessa.  Hanke saa työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) uusiutuvan energian tuotantoon suunnatun 2,2 M€:n tuen

 

Avainlippu-tuote

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksella tuotetulle BIG-biokaasulle on myönnetty Avainlippu-merkki osoituksena siitä, että biokaasu on valmistettu Suomessa ja työllistää suomalaisia.

 

 

Joutsenmerkki-tuote

Etelä-Karjalan Jätehuollon Kukkuroinmäen biokaasulaitoksessa tuottamalle BIG-biokaasulle on myönnetty Joutsenmerkki (lupanumero 4099 0016).

Joutsenmerkki on virallinen ja Pohjoismaiden tunnetuin ympäristömerkki. Se on yksi kunnianhimoisimmista merkistä, joka ympäristötyöhön sitoutunut yritys voi tuotteelleen tai palvelulleen ansaita. Joutsenmerkin tarkka kriteeristö takaa, että Etelä-Karjalan Jätehuollon BIG-biokaasu on ympäristön kannalta kategoriansa parhaimmistoa elinkaarensa alusta loppuun: raaka-aineista tuotantoon ja käyttöön. Joutsenmerkin vaatimuksilla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään kiertotaloutta.

 

 

Mitä on biokaasu?

Kemia

Kemiallisesti biokaasu muistuttaa maakaasua. Biokaasusta valtaosa on metaania (yli 60%) ja hiilidioksidia. Koska metaanipitoisuus on korkea ja epäpuhtaudet vähäisiä, biokaasusta on tehokasta jalostaa biopolttoainetta. 

muodostuminen

Biokaasua syntyy anaerobisissa eli hapettomissa olosuhteissa anaerobisten mikrobien aineenvaihdunnan tuloksena, kun mikrobit hajottavat orgaanista ainesta. 

Prosessi

Kukkuroinmäen biokaasulaitos on kuivatekniikkaan perustuva biokaasulaitos. Kuivaprosessi sopii erityisesti biojätteiden käsittelyyn ja säästää energiaa ja vettä. Prosessissa syntyvä ravinnepitoinen neste hyödynnetään maanparannuksessa ja teollisuuden prosesseissa.  Kiinteästä käsittelyjäännöksestä jalostetaan maanparannustuotteita.

kAPASITETTI

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 900 tonnia. Biojätteitä käsitellään noin 6 300 tonnia ja puhdistamolietteitä noin 13 600 tonnia vuodessa.

Vuodessa biokaasulaitos tuottaa noin biokaasua 2,05 miljoonaa normaalikuutiometriä (Nm³) biokaasua, 1,2–1,3 miljoonaa kuutiometriä metaania, mikä vastaa 12 300 megawattituntia (MWh) energiaa.

Biokaasun tankkaus

Biokaasusta jalostettu liikennepolttoaine soveltuu tankattavaksi niin kaasukäyttöisiin henkilöäautoihin kuin raskaan liikenteen ajoneuvoihinkin.

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksella tuotettua BIG-biokaasua voi tankata Etelä-Karjalassa Imatralla, Lappeenrannassa, Luumäellä ja Parikkalassa.

 • Imatra, Vuoksenniska: Sauramonkuja 5-7
 • Lappeenranta: Eteläkatu 5
 • Lappeenranta: Kukkuroinmäen käsittelykeskus, Hulkonmäentie 130
 • Luumäki: Kanervatie 4
 • Parikkala: Koirniementie 6

Kaasun hinta tankkausasemillamme:

Hinta 1.1.2023 alkaen €/kg
(sis. alv:n ja valmisteveron)
Imatra, Vuoksenniska, Sauramonkuja 5-7 1,62
Lappeenranta, Eteläkatu 5 1,52
Lappeenranta, Kukkuroinmäen käsittelykeskus,
Hulkonmäentie 130
1,38
Luumäki, Kanervatie 4 1,68
Parikkala, Koirniementie 6 1,76

Häiriötiedotteet

Häiriötiedotteiden tilaaminen puhelimeen

Voit tilata kaikkien asemiemme häiriötiedotteet lähettämällä tekstiviestin BIGKAIKKI numeroon 18200
(tiedotteen peruminen BIGKAIKKI EROA numeroon 18200).

Asemakohtaisten häiriötiedotteiden tilaus:

 

 • Imatra, Vuoksenniska:
  Lähetä tekstiviesti BIG1 numeroon 18200
  (tiedotteen peruminen BIG1 EROA numeroon 18200)
 • Lappeenranta: Eteläkatu 5:
  Lähetä tekstiviesti BIG2 numeroon 18200
  (tiedotteen peruminen BIG2 EROA numeroon 18200)
 • Lappeenranta: Kukkuroinmäen käsittelykeskus
  Lähetä tekstiviesti BIG3 numeroon 18200
  (tiedotteen peruminen BIG3 EROA numeroon 18200)
 • Luumäki:
  Lähetä tekstiviesti BIG4 numeroon 18200
  (tiedotteen peruminen BIG4 EROA numeroon 18200)
 • Parikkala:
  Lähetä tekstiviesti BIG5 numeroon 18200
  (tiedotteen peruminen BIG5 EROA numeroon 18200)
Biokaasuautoilija Aalto

Katso video: ympäristöystävällisempää autoilua pienin kustannuksin

Biokaasuautoilija Jouhkimo

Katso video: kaasuautolla kiinni päästöttömään autoiluun

Big-tankkausasema

Katso video: näin tankkaat kaasuauton

Meillä on avainlippu Big-biokaasu

Sivutuotteiden hyödyntäminen viljelyssä

10.6.2022

Kukkuroinmäen biokaasulaitos jalostaa tulevaisuudessa kierrätyslannoitteita paikallisille maatiloille. Uusien tuotteiden taustalla on Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n ja Kiertokasvun yhteistyöprojekti.

”Nyt pääsemme hyödyntämään biokaasulaitoksen lopputuotteet sataprosenttisesti”, Etelä-Karjalan Jätehuollon laitospäällikkö Vesa Kaipia iloitsee. Pari vuotta sitten käyttöönotetussa biokaasulaitoksessa paikallisista jätevirroista tuotetaan biokaasua, joka jalostetaan edelleen liikennepolttoaineeksi kaasukäyttöisiin autoihin. Biojätereaktorin nestejaetta on jo hyödynnetty osittain peltolannoitteeksi. Jatkossa myös prosessissa syntyvä lietereaktorin orgaaninen lannoite voidaan hyödyntää.

Laitoksen lietteenkäsittelylinjan uuden hygienisointiyksikön käyttöönoton sekä Kiertokasvun kanssa käynnistyvän yhteistyön myötä lopputuotteet saadaan monipuolisesti hyödynnettyä paikallisina kierrätysravinteina. ”Laitoksen orgaanisten lopputuotteiden tuotekehitys ja hygienisointiprosessi on ollut vaativa, mutta olemme löytäneet kumppanin, jolla on vahva tahto ja asiantuntemusta kehittää uusia kierrätystuotteita myös haastavammista orgaanisista sivutuotevirroista”, Kaipia jatkaa. Yhteistyökumppanina tuotteistus- ja tuotekehityshankkeessa toimii Kiertokasvu, jonka rooli projektissa on toimia asiantuntijaorganisaationa.

”Yhteisessä projektissa tutkitaan biokaasulaitoksen lopputuotteiden käsittelyvaihtoehtoja. Tavoitteena on luoda laadukkaita lopputuotteita paitsi paikallisiksi uusiksi peltolannoitteiksi, myös vaihtoehtoisesti ravinneliuoksiksi teollisuuden tarpeisiin tai maanparannusaineiksi kuntien viherrakentamiskohteisiin”, Kiertokasvun toimitusjohtaja Ari-Pekka Hongisto kertoo.

Ympäristöministeriö on myöntänyt Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -avustushaussa Etelä-Karjalan Jätehuollolle 70 000 euroa valtionavustusta kierrätyslannoitteen tuotteistamiseen.

Kotimaiselle kierrätyslannoitteelle on kysyntää

Kemiallisesti valmistettujen lannoitteiden hinnat ovat tänä keväänä nousseet rajusti ja niiden saatavuus on rajattua, jolloin kierrätyslannoitteiden kysyntä on räjähtänyt nousuun. ”Olemme todella iloisia, että pystymme jatkossa tuottamaan paikallisesti laadukasta peltolannoitetta oman maakunnan viljelijöiden käyttöön. Tässä ollaan nyt kiertotalouden ytimessä”, Vesa Kaipia sanoo tyytyväisenä.

Kierrätyslannoitteiden käytöllä on vaikutusta myös ympäristön ja kestävän kehityksen näkökulmasta. ”Orgaanisten maanparannusaineiden ja lannoitteiden käytöllä on monia hyötyjä kemiallisesti valmistettuihin lannoitteisiin verrattuna. Kierrätyslannoitteiden käytön myötä maahan saadaan palautettua orgaanista ainesta, joka ruokkii maaperän pieneliöstöä. Orgaaniset lannoitteet myös parantavat viljelymaan rakennetta ja sadontuottokykyä”, Ari-Pekka Hongisto kertoo.

”Etsimme parhaillaan kierrätyslannoitteiden käytöstä kiinnostuneita maatiloja Etelä-Karjalan alueelta. Kuluvan kesän aikana on tarkoitus löytää riittävästi koetiloja, jotta pääsemme testaamaan tuotteita käytännössä jo tulevana syksynä. Lappeenrannassa valmistettua kierrätyslannoitetta saadaan tiloille jo ensi kevääksi ja sitä riittää alustavan arvion mukaan jopa tuhansille hehtaareille”, Hongisto toteaa.

 

 

 

Peltomaisemaa

Lisätietoja

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy: Vesa Kaipia

Puh. 010 841 1840

Sähköposti: vesa.kaipia@ekjh.fi

Kiertokasvu: Ari-Pekka Hongisto

Puh. 040 358 0077

Sähköposti: ari-pekka.hongisto@kiertokasvu.fi

 

Ilmakuva biokaasulaitoksesta
Biokaasulaitos sisältä

The Kukkuroinmäki biogas plant – fuel from local waste

The biogas plant at Kukkuroinmäki processing centre will to be completed in Spring of 2020.  The plant will produce zero-emission fuel from South Carelian biowastes and sludges. The producted biogas will be upgraded to methane to be used as fuel.

The start of the project

The biogas plant was granted an environmental permit in 2017 and its construction began in early 2019. The biogas plant project was a significant investment for the waste management of South Karelia, which also helps our owners to achieve their environmental goals. The project received a € 2.2 million grant from the Ministry of Employment and the Economy (MEE) for renewable energy production.

The environmental permit

The Kukkuroinmäki biogas plant is based on dry technology. The dry process is especially suitable for the treatment of bio-waste and saves both energy and water. The nutrient-containing liquid generated in the process is utilized in land improvement and industrial processes. Land improvement products are processed from the solid treatment residue.

The processing capacity of the biogas plant is 19 900 ton. Biowaste is being processed about 6 300 ton and sewage about 13 600 ton a year. The biogas plant produces about 2.05 million normal cubic meters (Nm3) of biogas, 1,2-1,3 million Nmof methane and 12 300 MWh of energy in a year.

What is biogas

Biogas is primarily (over 60%) methane (CH4) and carbon dioxide (CO2). Chemically it resembles of fossil natural gas. Biogas methane content is high and impurities low so it can be effectively upgraded to a renewable biofuel.

The Kukkuroinmäki biogas plant produces biogas from organic waste such as household food waste. The upgraded biomethane is truly a completely renewable, domestic and emission-free alternative to imported fossil fuels.