Kukkuroinmäen käsittelykeskus

 

Kotitalousasiakkaat

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Aluekeräys- ja ekopisteet

Hyödyksi-asemat

Vaaralliset jätteet

Puutarhajätteet

Kotitalousasiakkaat

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen Hyödyksi-asemalla otetaan vastaan kaikenlaisia jätteitä, jotka lajitellaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi kierrätystä tai energiahyötykäyttöä varten.

Kotitalousasiakkaat ajavat suoraan Hyödyksi-asemalle. Ainoastaan suuret kuormat (kuorma-autot ja rekat) sekä yritysasiakkaat ajavat vaa’an kautta.

Kotitalousasiakkaat purkavat kuormansa Hyödyksi-aseman vastaanottolavoille henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Hinta määräytyy jätekuorman tilavuuden perusteella voimassaolevan vastaanottohinnaston mukaisesti. Maksu suoritetaan Hyödyksi-asemalla korttimaksulla.

 

Toimi näin

 1. Käänny portin jälkeen heti oikealle Hyödyksi-asemalle ja puutarhajätteiden vastaanottoalueelle johtavalle tielle.
 2. Vie ensin mahdolliset puutarhajätteet.
 3. Jos et ole tuomassa puutarhajätteitä, aja suoraan Hyödyksi-asemalle.
 4. Pura kuorma saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 5. Maksa kuorma Hyödyksi-aseman henkilökunnalle.
 6. Poistu alueelta vaaka-rakennuksen takakautta.

Jos käytät kuljetusliikkeen palveluja jätteiden tuontiin Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen, tulee kuorman mukana toimittaa jätteen siirtoasiakirja.

Pientuoja-asema
Asbesti
 • Asbesti on terveydelle vaarallinen aine, jota esiintyy useissa 1950-1980-lukujen rakennusmateriaaleissa
 • Asbestipitoisa materiaaleja käsiteltäessä on vaarana kuitujen leviäminen ympäristöön ja sieltä hengitysilman mukana keuhkoihin
 • Materiaalien asbestipitoisuus tulee tarkistaa ja asbestia sisältävät materiaalit purkaa varoen
 • Asbestipitoiset jätteet vastaanotetaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa erityisjätteenä. Niitä ei saa sekoitta muiden rakennus- ja purkujätteiden joukkoon
 • Asbestin vastaanotto on maksullista.

Ohjeet

 • Kuormien tulee olle kuljetuksen aikana peitettyinä
 • Irtonainen, pölyävä asbesti (levynkappaleet ym.) pakattuna ja teipattuna muovipussiin, johon merkintä ”sisältää asbestia”
 • Kokonaiset, pölyämättömät asbestikappaleet (esim. mineriitti- ym. levytavara, putket, jne.) tuodaan kuorma peitettynä mutta niitä ei tarvitse pakata erikseen muovipusseihin
 • Jätteentuojan tulee ilmoittaa kuormaa tuodessaan, että kuorma sisältää asbestia

Asbestijätteen käsittely

Asbestijäte loppusijoitetaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoitusalueelle (kaatopaikalle), ja peitetään maa-aineksillä pölyämisen ehkäisemiseksi. Asbestijätettä saa sijoittaa kaatopaikalle, koska tälle jätteelle ei ole hyötykäyttömahdollisuutta

Rakennus- ja lajiteltava jäte

Rakennus- ja lajiteltava jäte

Rakennus- ja lajiteltava jäte vaatii koneellista lajittelua ja käsittelyä ennen hyödyntämistä. Sekalaisesta jätteestä lajitellaan erikseen mm. energiahyötykäyttöön kelpaava aines, kiviainekset ja loppusijoitukseen menevä osuus.

Rakennus- ja lajiteltavan jäteten vastaanotto on maksullista.

Rakennus- ja lajiteltavaan jätteeseen kuuluvat:

 • Lasikuitu
 • Komposiitti
 • PVC-putket ja listat
 • Runkopatjat
 • Huonekalut (puiset puujätteen lavalle ja metalliset metalliin)
Loppusijoitettava jäte

Loppusijoitettava jäte on sellaista jätettä, jolle ei ole olemassa hyötykäyttömahdollisuuksia. Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen kaatopaikalle saadaan viranomaisen myöntämällä poikkeusluvalla loppusijoittaa rajoitettu määrä tiettyjä jätejakeita, jotka eivät sisällä merkittävää määrää orgaanista hiiltä.

Loppusijoitettavan jätteen vastaanotto on maksullista (vastaanottohinta sisältää myös jäteveron, 70 €/tonni).

Loppusijoitettavaan jätteeseen kuuluvat: 

 • Kylpyhuoneposliini (WC-pöntöt, lavuaarit)
 • Betoni, tiili ja kaakeli, jossa on kipsilevyn palasia mukana
Karmilliset lasit ja lasiovet

Karmillisten lasien ja lasiovien vastaanotto on maksullista.

Karmillisista laseista ja lasiovista erotetaan koneellisesti lasit ja puu- ym. osat. Lasimurskaa voidaan hyödyntää Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen rakenteissa.

Karmillisiin lasiin ja lasioviin kuuluvat:

 • Ikkunat karmeineen ja pokineen
 • Lasiovet
 • Peilit
Kuivajäte

Kuivajäte siirtokuormataan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa ja kuljetetaan Riihmäelle Fortumin hyötyvoimalaan. Kuivajätteestä saadaan erotettua jonkin verran (n. 3%) kierrätykseen kelpaavaa metallia ennen kuin jäte poltetaan voimalaitosolosuhteissa. Kuivajätteen sisältämä energia hyödynnetään kaukolämmön- ja sähköntuotannossa.

Kuivajätteen vastaanotto on maksullista.

Kuivajätteeseen kuuluvat: 

 • Tekstiili, vaatteet jalkineet
 • Kumi, nahka
 • Muovilelut, pulkat, muoviset säilytyslaatikot ja postilaatikot
 • Suursäkit
 • Astiat, keittiövälineet (metalliset metallilavalle)
 • Muovimatot, vinyylitapetit
 • Kotitalouksien kuivajätepussukat
 • Yhdistelmätuotteet (jos tuotteesta suurin osa on metallia, lajitellaan metallilavalle)
 • VHS-kasetit, CD- ja DVD-levyt
Kyllästetty puu

Kyllästetty puu eli kestopuu on käsitelty metallisuoloilla tai öljytuotteilla, joten se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Tuottajavastuun perusteella puuta kerätään talteen ja käsitellään ympäristölle haitattomaksi.

Kotitaloudet voivat toimittaa pieneriä (max. 250 kg/kerta) kestopuuta ja sen työstöjätettä maksutta Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen ja Hyödyksi-asemille. Kestopuun joukkoon ei saa laittaa puhdasta puuta eikä muita vaarallisia jätteitä. 

Kyllästetty puu käsitellään vaarattomaksi tuottajayhteisön toimesta.

Puu

Puujäte voidaan hyödyntää käsittelyn jälkeen energiantuotannossa.

Puujätteeseen kuuluvat: 

 • Käsittelemätön puutavara
 • Maalattu ja lakattu puu
 • Parketti, laminaatti ja pinnoitettu puu
 • Lastulevy, vaneri, liimattu puu
 • Puiset, kaapit, kalusteet ja huonekalut
 • Rakentamisen puujätteet (sokkelilaudat, sahauspätkät)
Sähkölaitteet

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromut kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Käytöstä poistetuille sähkölaitteille on tuottajayhteisöjen ylläpitämiä maksuttomia vastaanottopisteitä mm. Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa ja Hyödyksi-asemilla.

Kodinkoneliikket ja pinta-alaltaan yli 1000 m2 kokoiset päivittäistavarakaupat ottavat vastaan pieniä, ulkomitoiltaan alle 25 cm kokoisia laitteita. Suuret sähkölaitteet voi palauttaa uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä kauppaan.

Sähkölaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita sekä runsaasti hyödynnettäviä metalleja ja muita materiaaleja. Nämä saadaan hallitusti talteen, kun sähkölaitteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Sähkölaitteisiin kuuluvat: 

 • Verkkovirralla toimivat sekä paristo- ja akkukäyttöiset kotitalouksien laitteet
 • Kodinkoneet, kylmälaitteet
 • Viihde-elektroniikka
 • Matkapuhelimet
 • Akkukäyttöiset koneet
 • Aurinkokennoilla toimivat laitteet
Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet välivarastoidaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen vaarallisten jätteiden varastossa ja kuljetaan edelleen Fortumin vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen Riihimäelle.

Palauta vaaralliset jätteet aina alkuperäipakkauksissaan. Älä sekoita keskenään erilaisia vaarallisia jätteitä.

Kotitalouksille vaarallisten jätteiden vastaanotto on maksutonta. Yrityksiltä peritään vastaanottohinnaston mukainen hinta.

Vaarallisiin jätteisiin kuluvat:

 • Maalit, liimat, lakat, aerosolit
 • Hapot, emäkset, liuottimet, torjunta-aineet
 • Pakkas- ja jarrunesteet
 • Öljyt ja öljynsuodattimet
 • Loisteputket, energiansäästölamput
 • Akut, paristot (paristojen ja pienakkujen palautus myyntipaikkoihin)
 • Lääkkeet (palautus apteekkeihin)