Kukkuroinmäen käsittelykeskus

 

Kotitalousasiakkaat

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Aluekeräys- ja ekopisteet

Hyödyksi-asemat

Vaaralliset jätteet

Puutarhajätteet

Kotitalousasiakkaat

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen Hyödyksi-asemalla otetaan vastaan kaikenlaisia jätteitä, jotka lajitellaan ja toimitetaan edelleen käsiteltäväksi kierrätystä tai energiahyötykäyttöä varten.

Kotitalousasiakkaat ajavat suoraan Hyödyksi-asemalle. Ainoastaan suuret kuormat (kuorma-autot ja rekat) sekä yritysasiakkaat ajavat vaa’an kautta.

Kotitalousasiakkaat purkavat kuormansa Hyödyksi-aseman vastaanottolavoille henkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Hinta määräytyy jätekuorman tilavuuden perusteella voimassaolevan vastaanottohinnaston mukaisesti. Maksu suoritetaan Hyödyksi-asemalla korttimaksulla.

 

Toimi näin

 1. Käänny portin jälkeen heti oikealle Hyödyksi-asemalle ja puutarhajätteiden vastaanottoalueelle johtavalle tielle.
 2. Vie ensin mahdolliset puutarhajätteet.
 3. Jos et ole tuomassa puutarhajätteitä, aja suoraan Hyödyksi-asemalle.
 4. Pura kuorma saamiesi ohjeiden mukaisesti.
 5. Maksa kuorma Hyödyksi-aseman henkilökunnalle.
 6. Poistu alueelta vaaka-rakennuksen takakautta.

Jos käytät kuljetusliikkeen palveluja jätteiden tuontiin Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen, tulee kuorman mukana toimittaa jätteen siirtoasiakirja.

Pientuoja-asema
1. Kartonki

Kukkuroinmäen Hyödyksi-asemalla on suurella syöttöaukolla varustettu kartonkipuristin, mihin mahtuu suuremmatkin pahvilaatikot ym. pahvi- ja kartonkipakkaukset.

Kartonki vastaanotetaan veloiteuksetta.

Kartongin keräykseen kelpaavat niin ruskea pahvi kuin kartonkipakkakuksetkin, paperipussit ja -säkit sekä käärepaperit. Materiaalin tulee kuitenkin olla kuivaa ja suht puhdasta. 

2. Energiajäte

Energiajäte on syntypaikalla lajiteltua, polttoon kelpaavaa jätettä, jota ei voida hyödyntää materiaalina.

Energiajätteen vastaanotto on maksullista.

Energiajätteeseen kuuluvat:

 • Styrox
 • Vaahtomuovi, vaahtomuovipatjat
 • Muovikanisterit, -pullot, -laatikot, – ämpärit ja -tynnyrit
 • Muovikelmut ja -kääreet
 • Sidontanauhat
 • Paalimuovi
 • Kevytpeitteet
 • Rakennussuojamuovi
 • Likaset kartongit, pahvit ja paperit
3. Kuivajäte

Kuivajäte siirtokuormataan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa ja kuljetetaan Riihmäelle Fortumin hyötyvoimalaan. Kuivajätteestä saadaan erotettua jonkin verran (n. 3%) kierrätykseen kelpaavaa metallia ennen kuin jäte poltetaan voimalaitosolosuhteissa. Kuivajätteen sisältämä energia hyödynnetään kaukolämmön- ja sähköntuotannossa.

Kuivajätteen vastaanotto on maksullista.

Kuivajätteeseen kuuluvat:

 • Poistotekstiiliin kelpaamaton tekstiili, matot
 • Kumi, nahka
 • Muovilelut, pulkat
 • Suursäkit
 • Astiat, keittiövälineet (metalliset metallilavalle)
 • Muovimatot, vinyylitapetit
 • Kotitalouksien kuivajätepussukat
 • Yhdistelmätuotteet, komposiitti (jos tuotteesta suurin osa on metallia, lajitellaan metallilavalle)
 • VHS-kasetit, CD- ja DVD-levyt
4. Puu

Puujäte voidaan hyödyntää käsittelyn jälkeen energiantuotannossa.

Puujätteeseen kuuluvat:

 • Käsittelemätön puutavara
 • Maalattu ja lakattu puu
 • Parketti, laminaatti ja pinnoitettu puu
 • Lastulevy, vaneri, liimattu puu
 • Puiset, kaapit, kalusteet ja huonekalut
 • Rakentamisen puujätteet (sokkelilaudat, sahauspätkät)
5. Karmilliset ikkunat ja ovet

Karmillisten ikkunoiden ja ovien vastaanotto on maksullista.

Karmillisista laseista ja lasiovista erotetaan koneellisesti lasit ja puu- ym. osat. Lasimurskaa voidaan hyödyntää Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen rakenteissa.

Karmillisiin ikkunoihinja oviin kuuluvat:

 • Ikkunat karmeineen ja pokineen
 • Lasiovet
 • Peilit
6. Rakennusjäte lajitteluun

Rakennus- ja lajiteltava jäte vaatii koneellista lajittelua ja käsittelyä ennen hyödyntämistä. Sekalaisesta jätteestä lajitellaan erikseen mm. energiahyötykäyttöön kelpaava aines, kiviainekset ja loppusijoitukseen menevä osuus.

Rakennus- ja lajiteltavan jäteten vastaanotto on maksullista.

Rakennus- ja lajiteltavaan jätteeseen kuuluvat:

 • Lasikuitu, esim. soutuveneet, putket
 • Komposiitti, isot kappaleet
 • PVC-putket ja listat
 • Runkopatjat
 • Huonekalut (puiset puujätteen lavalle ja metalliset metalliin)
7. Metalli

Metallin keräykseen kelpaavat melkeinpä kaikki sellaiset esineet, joissa yli puolet on metallia, kuten polkupyörät, ruohonleikkurit, lastenrattaat jne.

Metallia vastaanotetaan veloituksetta.

8. Epäpuhdas maa- ja kiviaines

Epäpuhdas maa-aines on sellaista kiviperäistä ainesta, jota ei voida hyödyntää esim.  maarakentamisessa, vaan se on loppusijoitettava.

Epäpuhtaan maa- ja kiviaineksen vastaanotto on maksullista.

Epäpuhtaaksi kiviainekseksi lasketaan mm.

 • Kylpyhuoneposliini (WC-pöntöt, lavuaarit)
 • Betoni, tiili ja kaakeli, jossa on kipsilevyn palasia mukana
9. Sähkölaitteet (SER)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromut kuuluvat tuottajavastuun piiriin. Käytöstä poistetuille sähkölaitteille on tuottajayhteisöjen ylläpitämiä maksuttomia vastaanottopisteitä mm. Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa ja Hyödyksi-asemilla.

Kodinkoneliikket ja pinta-alaltaan yli 1000 m2 kokoiset päivittäistavarakaupat ottavat vastaan pieniä, ulkomitoiltaan alle 25 cm kokoisia laitteita. Suuret sähkölaitteet voi palauttaa uuden vastaavan laitteen oston yhteydessä kauppaan.

Sähkölaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita sekä runsaasti hyödynnettäviä metalleja ja muita materiaaleja. Nämä saadaan hallitusti talteen, kun sähkölaitteet toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Sähkölaitteisiin kuuluvat:

 • Verkkovirralla toimivat sekä paristo- ja akkukäyttöiset kotitalouksien laitteet
 • Kodinkoneet, kylmälaitteet
 • Viihde-elektroniikka
 • Matkapuhelimet
 • Akkukäyttöiset koneet
 • Aurinkokennoilla toimivat laitteet
10. Renkaat

Vanteettomia auton renkaita vastaanotetaan Kukkuroinmäen Hyödyksi-asemalla veloituksetta.

Vanteellisista renkaista peritään hinnaston mukainen vastaanottomaksu.

11. Asbesti
 • Asbesti on terveydelle vaarallinen aine, jota esiintyy useissa 1950-1980-lukujen rakennusmateriaaleissa
 • Asbestipitoisa materiaaleja käsiteltäessä on vaarana kuitujen leviäminen ympäristöön ja sieltä hengitysilman mukana keuhkoihin
 • Materiaalien asbestipitoisuus tulee tarkistaa ja asbestia sisältävät materiaalit purkaa varoen
 • Asbestipitoiset jätteet vastaanotetaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa erityisjätteenä. Niitä ei saa sekoitta muiden rakennus- ja purkujätteiden joukkoon
 • Asbestin vastaanotto on maksullista.

Ohjeet

 • Kuormien tulee olle kuljetuksen aikana peitettyinä
 • Irtonainen, pölyävä asbesti (levynkappaleet ym.) pakattuna ja teipattuna muovipussiin, johon merkintä ”sisältää asbestia”
 • Kokonaiset, pölyämättömät asbestikappaleet (esim. mineriitti- ym. levytavara, putket, jne.) tuodaan kuorma peitettynä mutta niitä ei tarvitse pakata erikseen muovipusseihin
 • Jätteentuojan tulee ilmoittaa kuormaa tuodessaan, että kuorma sisältää asbestia

Asbestijätteen käsittely

Asbestijäte loppusijoitetaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoitusalueelle (kaatopaikalle), ja peitetään maa-aineksillä pölyämisen ehkäisemiseksi. Asbestijätettä saa sijoittaa kaatopaikalle, koska tälle jätteelle ei ole hyötykäyttömahdollisuutta

12. Eristevilla

Lasivillat ja muut eristevillat lajitellaan muusta rakennusjätteestä erilleen omalle lavalleen. 

Vastaanotto on maksullista.

13. Kipsi

Kipsilevyt ja muu kipsijäte lajitellaan omalle lavalleen. Vastaanotto on maksullista.

Jos kipsilevyssä on kiinni kaakeleita tms. laitetaan ne epäpuhtaan maa- ja kiviaineksen lavalle. 

14. Kestopuu

Kestopuu eli kyllästetty puu on käsitelty metallisuoloilla tai öljytuotteilla, joten se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Tuottajavastuun perusteella puuta kerätään talteen ja käsitellään ympäristölle haitattomaksi.

Kotitaloudet voivat toimittaa pieneriä (max. 250 kg/kerta) kestopuuta ja sen työstöjätettä maksutta Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen ja Hyödyksi-asemille. Kestopuun joukkoon ei saa laittaa puhdasta puuta eikä muita vaarallisia jätteitä.

Kyllästetty puu käsitellään vaarattomaksi tuottajayhteisön toimesta.

15. Alle 15 cm kivi- ja betonimurska

Kivi- ja betonimurska, jonka palakoko on halkaisijaltaan alle 15 cm ja joka ei sisällä epäpuhtauksia, kuten kipsilevyn palasia, vastaanotetaan kotitalouksilta veloituksetta.

16. Lasi

Kukkuorinmäen Hyödyksi-asemalla lasinkeräyseen kelpaavat tyhjien lasipakkausten lisäksi muukin lasiaines, kuten ikkunalasit, koska lasi hyödynnetään käsittelyksekuksen rakenteissa.

Lasia (ilman karmeja ym.) vastaanotetaan kotitalouksilta veloituksetta.

17. Biojäte

Biojätteisiin kuuluvat elintarvikejätteet. Vastaanotto on maksullista.

Puutarhajätteille on oma vastaanottoalue ja ne vastaanotetaan veloituksetta. 

Vaaralliset jätteet

Vaaralliset jätteet välivarastoidaan Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen vaarallisten jätteiden varastossa ja kuljetaan edelleen Fortumin vaarallisten jätteiden käsittelylaitokseen Riihimäelle.

Palauta vaaralliset jätteet aina alkuperäipakkauksissaan. Älä sekoita keskenään erilaisia vaarallisia jätteitä.

Kotitalouksille vaarallisten jätteiden vastaanotto on maksutonta. Yrityksiltä peritään vastaanottohinnaston mukainen hinta.

Vaarallisiin jätteisiin kuluvat:

 • Maalit, liimat, lakat, aerosolit
 • Hapot, emäkset, liuottimet, torjunta-aineet
 • Pakkas- ja jarrunesteet
 • Öljyt ja öljynsuodattimet
 • Loisteputket, energiansäästölamput
 • Akut, paristot (paristojen ja pienakkujen palautus myyntipaikkoihin)
 • Lääkkeet (palautus apteekkeihin)