Vuosikertomus 2021

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Kuljetuspalvelut

Etelä-Karjalan Jätehuolto hoitaa kaikkien maakunnan kuntien asukkaiden jätteenkuljetukset. Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen piirissä on noin 127 000 vakituista asukasta ja lisäksi 21 000 loma-asuntoa.

Kiinteistökohtaiseen keräykseen voi liittyä joko omalla astialla tai useamman lähikiinteistön yhteisellä kimppa-astialla. Haja-asutusalueilla on lisäksi 120 aluekeräyspistettä vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön, ja lisäksi 20 jätteenkeräyspistettä venepaikkojen ja satamien yhtyedessä. Kolmellatoista aluekeräyspisteellä jatkettiin vuonna 2018 aloitettua biojätteiden keräyskokeilua.

Vuonna 2021  Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakkaista 57 %, eli 31 709 asiakasta, oli kuljetusasiakkaita omilla astioilla, 10 % kuului useamman kiinteistön kimppoihin ja aluekeräyspisteiden käyttäjiä oli 32 %. Biojätteiden keräyskohteita oli 11 713.

Myös hyötyjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä on kilpailutettu keskitetysti. Jätehuoltomääräyksissä on keräysvelvoitteita muovi-, kartonki- ja lasipakkausten sekä pienmetallin osalta. Vähintään 10 asuinhuoneiston taloyhtiöillä tulee olla kartonginkeräys, ja vähintään 20 asuinhuoneiston kiinteistöillä myös muovi- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräys. Muovipakkausten keräyksessä on runsaasti mukana vapaaehtoisesti myös pieniä taloyhtiöitä ja pientaloja.

Etelä-Karjalan Jätehuolto tarjoaa myös monilokerokeräyspalvelua, jossa yhdessä neljään osastoon jaetussa kompaktissa jäteastiassa kerätään muovi-, kartonki- ja lasipakkauksia sekä pienmetallia. Monilokerokeräys soveltuu hyvin etenkin pienille taloyhtiöille ja pientaloille. Monilokerokeräyksen piiriin tuli vuoden 2021 aikana runsaasti uusia asiakkaita, osittain siitä syystä, kun Remeon vastaavan palvelun asiakkuudet siirtyivät Etelä-Karjalan Jätehuollolle. Vuoden 2021 lopussa monilokerokeräyksessä mukana oli 1208 kiinteistöä.

Kartonginkeräyksen piirissä on 1869 kohdetta, lasipakkausten keräyksessä 1263 kohdetta ja pienmetallin 1269 kohdetta. Muovipakkausten keräyskohteiden määrä kasvaa jatkuvasti, vuoden 2021 lopussa muovipakkausten keräys oli 1609 kiinteistöllä.

Vuoden 2021 lopussa voimaan tulleen uuden jätelain mukaan kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräysvelvoitteet laajenevat 1.7.2023 mennessä kaikkiin vähintään viiden (5) asuinhuoneiston taloyhtiöihin taajama-alueille. Pohjatyötä keräyksen laajentamiseksi aloitettiin jo vuoden 2021 aikana.

Kaikki kiinteistöltä kerätyt pakkausjätteet toimitettiin pakkausjätteiden tuottajien vastaanottoterminaaleihin.

Vuoden 2021 aikana tehtiin yhteensä 1 052 847 jäteastian tyhjennystä. 

Keräskohteet jätelajeittain
Keräysvelvoitteet
Kuljetuspalvelut
Muovi ja monilokerokohteiden määrä

Muovipakkausten keräystä on tarjottu vapaaehtoisena lisäpalveluna Imatran ja Lappeenrannan taajamien taloyhtiöille ja pientaloille alkuvuodesta 2017 alkaen. Vuoden 2021 aikana palvelua laajennettiin Luumäen, Taipalsaaren ja Ruokolahden taajama-alueille.

Syksyllä 2019 aloitettua Hyödyksi! -monilokerokeräysten piirissä oli vuoden 2021 lopussa 1208 kiintiestöä. Hyödyksi! -monilokeroastiassa kerätään kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä pienmetallia.

Kuljetusurakoitsijoina kilpailutetuissa jätteenkuljeuksissa vuoden 2021 aikana toimivat:

Mika Suomalainen

Jätehuolto Laine

Mika Suomalainen

Lassila & Tikanoja

Mika Suomalainen

Sihvari

Mika Suomalainen

Urbaser

Kuivajätteen kuljetuksia Kukkuroinmäen käsittelykekuksesta Riihimäelle käsiteltäväksi Fortum Waste Solutionin hyötyvoimalassa, hoiti vuoden 2021 aikana Encore Ympäristöpalvelut Oy.

Lisäksi ekopisteiden tyhjennyksiä hoiti LK-Service Oy. 

LK_Service

LK-Service

Encore ympäristöpalvelut logo

Encore Ympäristöpalvelut

Keskitetyllä kuljetusjärjestelmällä on pystytty muodostamaan ajoreitit tehokkaiksi vähentäen ajokilometrejä ja minimoimaan kuljetusten ympäristövaikutukset. Etelä-Karjalan Jätehuollon oman biokaasun tuotannon, 22.4.2021 avattujen BIG biokaasun tankkausasemien myötä uudet jätteenkuljetusurakat on pystytty kilpailuttamaan vaatimuksena kaasukäyttöinen kalusto. Näin ollen jätteenkuljetusten hiilidioksidipäästöjä on saatu pienennettyä merkittävästi. 

Yhdeksän kunnan asukkaiden jätteenkuljetuksista ja jätteen siirtokuormauksesta muodostui vuonna 2021 yhteensä 815 160 ajokilometriä. Dieselkalustolla ajettiin vuonna 2021 47 % Etelä-Karjalan alueen kilpailutetuista jätteenkuljetuksista, eli 390 141 km ja dieseliä kului jätteenkuljetuksissa 169 624 litraa (2 035 MWh). Biokaasulla ajettiin 53 % jätteenkuljetuksista, eli 425 019 km ja biokaasua kului 151 532 kg (2106 MWh). Käytettäessä biokaasua liikennepolttoaineena, on  laskennalliset hiilidioksidipäästöt 0 kg. 

Etelä-Karjalan alueella on käytössä viisi Etelä-Karjalan Jätehuollon BIG-biokaasun tankkausasemaa, jotka sijaitsevat Lappeenrannassa (Eteläkatu 5 ja Kukkoroinmäen käsittelykeskus), Imatralla (Vuoksenniska, Sauramonkuja 5-7), Luumäellä (Kanervatie 4) ja Parikkalassa (Koirniementie 6). Lisäksi maakunnan alueella on Gasumin tankkausasemia, joilla voi tankata joko bio- tai maakaasua.

Jätteenkuljetukset, ajokilometrit