Koulut ja päiväkodit

 

Lajittelu

Materaalit

Neuvontaa ryhmille

Lajittelun ABC

Tänne on koottu lajitteluun, kierrätykseen, kiertotalouteen ja jätteen vähintämiseen liittyvää materiaalia oppituntien tueksi.

Materiaaleja saa vapaasti ladata ja hyödyntää itse. Käytämme osin samoja materiaaleja myös silloin, kun vierailemme kouluilla pitämässä oppitunteja.

Mukana on myös esityksiä, joita käytetään 6.-luokkalaisten Yrityskylä -konseptissa, sekä materiaaleja Uniori ja Universoma -työpajojen toteutuksiin.

Kuva oppitunnilta

Prezi-esityksiä oppitunneille

Miten ja miksi jätteet lajitellaan?

Tämä esitys on osa 3.-luokkalaisten Uniori ja Universoma -työpajoja, mutta käyttökelpoinen muissakin yhteyksissä.

Esityksessä käydään läpi tyypillisimmät kotitaloudessa syntyvät jätejakeet, niiden lajittelu, käsittely ja kierrätys.

Kännykän ekologinen selkäreppu

Mitä eri metalleja älypuhelimen valmistukseen tarvitaan? Kuinka paljon kultaa suomalaisten vuosittain ostamat puhelimet sisältävät yhteensä?

Muun muassa näihin kysymyksiin löytyy vastaus tästä esityksestä.

 

Harkitseva kulutus ja kierrätys

Tämä esitys on osa 8.-luokkalaisten Uniori ja Universoma -työpajoja.

Esitys toimii pohjustuksena muihinkin tilanteisiin, joissa syvennytään miettimään omien valintojen merkitystä jätteen syntyyn ja raaka-aineiden uudelleen käytettävyyteen.

 

Roskaantuminen

Kuinka kauan kestää, että purkka maatuu luonnossa? Entä lasinsirut, katoavatko ne milloinkaan? Mitä on mirkomuovi?

Tässä esityksessä pohditaan roskaantumisen vaikutuksia luontoon ja ihmisten hyvinvointiin. Esitys toimii myös hyvänä pohjustuksena esimerkiksi koulun lähiympäristössä järjestettäville siivoustalkoille.

Jätehuolto Etelä-Karjalassa

Etelä-Karajalan Jätehuolto pähinänkuoressa. Tämä esitys toimii tausta-aineistona, kun esittelemme yrityksen toimintaa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

 

TAT Yrityskylä

Olemme olleet Yrityskylä -konseptissa mukana vuodesta 2015 lähtien, eli heti kun Yrityskylä saapui Etelä-Karjalaan.

Yrityskylässämme sijaitsevassa pienoisyrityksessä 6.-luokkalaiset pääsevät yhden koulupäivän ajaksi työskentelemään erilaisiin jätäyhtiön tehtäviin. Yrityksessä työskentelee toimitusjohtaja lisäksi käyttöpäällikkö, palveluneuvoja ja lajitteluasiantuntija. 

Tulostettavia tehtäviä

Ympyröi ja yhdistä

Kierrätysguru sanaristikko

Yhdistä raaka-aine ja tuote