Kukkuroinmäen hinnasto

 

Jäteastioiden tyhjennyshinnat

Aluekeräyspisteiden käyttömaksut

Hyödyksi-asemien hinnasto

Kukkuroinmäen hinnasto

Jätehuollon vuosimaksut

Jäteastioiden myyntihinnat

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa otetaan vastaan jätteitä niin kotitalouksilta kuin yrityksiltäkin.

Kotialouksien jätekuormat hinnoitellaan tilavuuden mukaan.

Raskasliikenne ja yritysasiakkaat ajavat vaa’an kautta ja hinta määräytyy jätteen laadun ja painon mukaan.

Kotitaloushinnaston käytön edellytyksenä on, että tuojana on kotitalous ja että jätteentuoja lajittelee kuormansa vastaanottohenkilöstön ohjeiden mukaisesti. Suuriin kotitalouksien kuormiin (traktori- ja kuorma-autokuormat) sovelletaan yrityshinnastoa, mutta vaakamaksua ei peritä kotitalouksilta.

 

Kotitaloudet (1.1.2022 alkaen)

Kotitalouksien maksulliset jakeet: pienkuormat

Henkilö- tai pakettiauto + peräkärry

Jätejakeet Hinta, €
sis. alv 24 %

Pienjäte-erä, max. 20 litraa

 • biojäte
 • energiajäte
 • kuivajäte
 • rakennus- ja purkujäte
2,00

Pienjäte-erä, max. 200 litraa

 • biojäte
 • energiajäte
 • kuivajäte
 • rakennus- ja purkujäte
 • painekyllästetty puu yli 1 m3 erät sekä kreosoottikyllästetty puu, kuten ratapölkyt ja puhelinpylväät
4,00

Pienjäte-erä, max. 2 m3

 • biojäte
 • energiajäte
 • kuivajäte
 • rakennus- ja purkujäte
 • painekyllästetty puu yli 1 m3 erät sekä kreosoottikyllästetty puu, kuten ratapölkyt ja puhelinpylväät
10,00

Henkilöauton peräkärrykuorma, 2-5 m3

 • biojäte
 • energiajäte
 • kuivajäte
 • rakennus- ja purkujäte
 • painekyllästetty puu yli 1 m3 erät sekä kreosoottikyllästetty puu, kuten ratapölkyt ja puhelinpylväät
15,00
Vanteelliset autonrenkaat, kpl 4,00
Runko- ja joustinpatjat, kpl 8,00
Yksittäiset isot huonekalut 
(esim. sohva, nojatuoli), kpl
8,00
Tynnyrin hävitysmaksu
(200 l tynnyri), kpl
35,00
Asbesti, yli 250 kg erät
(max. henkilöauton peräkärrykuorma)
25,00

 

Kotitalouksien maksuttomat jakeet

Jätejakeet

Puutarhajätteet

 • risut ja haravointijäte erikseen
 • yksittäiset täysin puhtaat kannot

Huom! Vieraslajit ja muut haittakasvit tuodaan pakattuna ilman maa-aineksia, vastaanotto kuivajätteen hinnalla.

Vaaralliset jätteet kotitalouksilta (osakaskunnista), max 250 kg / kerta

 • Esim. maalit, liimat, lakat, aerosoli- ym. painepakkaukset, jäteöljyt
 • Emme ota vastaan räjähteitä, ilotulitteita, ammuksia, kaasupulloja tai radioaktiivisia jätteitä.
Painekyllästetty puu, max 1 m3  /kerta
isommat erät ja kreosoottikyllästetty puu, kuten sähköpylväät ja ratapölkyt maksullisia tilavuuden mukaan
Asbesti, max 250 kg/ kerta
(isommat erät maksullisia)
Sähkölaitteet
(tuottajavastuujärjestelmään kuuluvat)

Hyötyjätteet

 • metalliromu
 • lasipakkaukset
 • keräyspaperi
 • kartonkipakkaukset
Tiili-, betoni- tai muu hyötykäytettävä kiviainesperäinen jäte
palakoko alle 15 cm (vain sellaiset jakeet, jotka pystytään hyödyntämään käsittelykeskuksen rakenteissa).
Lasijäte Tasolasi ilman pokia, karmeja tai muita osia (ei tuulilaseja!)
Vanteettomat autonrenkaat

 

Kotitalouksien maksulliset jakeet: suuret kuormat (kuorma-auto- ja traktorikuormat)

Jätejakeet Hinta, €
sis. alv 24 %

Kotitalousjäte 1

 • biojäte
 • energiajäte
 • kuivajäte
 • rakennus- ja purkujäte
 • maa-ainesta sisältävät kannot
 • epäpuhdas kiviaines (esim. jätettä sisältävä kiviaines ja kylpyhuoneposliini
136,40 € / tonni

Kotitalousjäte 2

 • puujäte, käsittelemätön ja käsitelty puu (esim. maalattu ja lakattu puu, lastulevy)
 • betonilohkareet (palakoko yli 15 cm), asfaltti tai kiviainesperäinen jäte
12,40 € / tonni

Muita jätelajikkeita sisältävät suuret kuormat hinnoitellaan yrityshinnaston mukaisest (vaakamaksua ei peritä kotitalouksilta).

 

Yritykset (1.1.2022 alkaen)

Jätteentuonnista peritään yrityksiltä vaakamaksu (12 € / kuorma, alv 0%)

Pienerien tuojat lajittelevat itse kuormansa vastaanottohenkilöstön ohjeiden mukaisesti.

Minimiveloitus maksullisille jätteille on 20 kg:n mukaan.

Pienlaskutuslisä 5 € + alv 24 % lisätään alle 30 €:n laskuun.

Yritysten pienerät

Henkilö- tai pakettiauto + peräkärry

Jätelaji Hinta €
alv
0 %
Hinta € alv
24 %

YRITYSJÄTE 1

 • Energiajäte
 • Maa-ainesta sisältävät kannot
 • Biojäte
 • Epäpuhdas kivaines (esim. muuta jätettä sisältävät kiviaines ja kylpyhuoneposliini)
 • Kuivajäte
 • Rakennus- ja purkujäte (ei saa sisältää vaarallisia jätteitä, kyllästettyä puuta, sähkölaitteita, asbestia tai muuta haitallista jätettä)
135,00 €/tonni 167,40 €/tonni

YRITYSJÄTE 2

 • Puujäte, käsittelemätön ja käsitelty (esim. maalattu ja lakattu puu, lastulevy)
 • Betonilohkareet, asaltti tai kiviainesperäinen hyödynnettävä jäte (palakoko yli 15 cm)
25,00 €/tonni 31,00 €/tonni
Kyllästetty puu 182,47 €/tonni 226,26 €/tonni
Kyllästetty puu, joka sisältää suuria metalliesineitä 212,50 €/tonni 263,50 €/tonni
Kiviainesmurska
palakoko alle 15cm
6,33 €/tonni 7,85 €/tonni
Vanteelliset autonrenkaat 4,03 €/kpl 5,00 €/kpl
Tynnyrin hävitysmaksu 28,23 €/kpl 35,01 €/kpl
Vaaralliset jätteet Erillisen hinnaston mukaan. Kysy lisätietoja: ekjh.vaaka@ekjh.fi, p. 010 841 1813 (ma-pe klo 7-20)
Puutarhajäte
Huom! Vieraslajit ja haittakasvit tulee toimitaa erikseen, kts. lajikohtaiset ohjeet Lajittelun ABC, vastaanotto osalle maksullinn
MAKSUTON

Yritykset, suuret kuormat ja raskas liikenne

Yhdyskuntajätteet

€ / tonni,
alv 0 %
€ / tonni,
alv 24 %
Kierrätyskelvoton kuivajäte
energiahyötykäyttöön (kunnallisen yhdyskuntajätehuollon kuivajätteet tai laadultaan siihen rinnastettavat jätteet)
142,40 176,58
Virheellisesti lajiteltu jäte
Peritään jätteestä, jota ei ole lajiteltu vastaanotto-ohjeiden mukaisesti
430,59 533,93

 

Biojätteet

€ / tonni,
 alv 0 %
€ / tonni,
alv 24 %
Yhdyskuntaliete 82,30 102,05
Biojäte 85,60 106,14
Puutarhajäte
(myös yksittäiset täysin puhtaat kannot, ei sis. maa-aineksia)
28,23 35,01
Vieraslajit (haittakasvit)
(ilman maa-aineksia)
142,40 176,58
Vieraslajit (haittakasvit)
(sis. maa-aineksia)
250,00 310,00
Kannot 142,40 176,58
Pakattu biojäte
(yksittäiset enintään 5 tonnin erät muovipakkauksissa)
120,00 148,80
Hevosenlanta
(enintään 10 tonnin erät)
30,00 37,20
Välppäjäte 192,68 238,92

 

Rakennusjätteet

€ / tonni,
 alv 0 %
€ / tonni,
alv 24 %
Puujäte
Käsittelemätön ja käsitelty (esim. maalattu, lakattu, lastulevy)
23,00 28,52
Energiajäte
Suurista eristä voidaan antaa erillinen tarjous
125,00 155,00
Lajiteltava rakennus- ja purkujäte
Ei saa sisältää vaarallisia jätteitä, kyllästettyä puuta, sähkölaitteita, asbestia ym. haitallista jätettä. Suurista eristä voidaan antaa erillinen tarjous.
155,00 192,20
Väärin lajiteltu rakennus- ja purkujäte
(Sisältää lajitteluohjeiden vastaisesti vaarallista jätettä, kyllästettyä puuta,sähkölaitteita, asbestia ym. haitallista jätettä.
430,59 533,93
Kipsi
Ei saa sisältää kaakelia. Erikseen tuotuna. Sekalaiset erät lajiteltavan rakennus- ja purkujätteen hinnalla.
70,00 86,80
Eristevilla (mineraalivillat)
Erikseen tuotuna. Sekalaiset erät lajiteltavan rakennus- ja purkujätteen hinnalla.
60,00 74,40
Kyllästetty puu 182,47 226,26
Kyllästetty puu
jossa suuria metalliesineitä
212,50 263,50
Rakennusjätteen seula-alite, jäteveroton 28,00 34,72
Rakennusjätteen seula-alite, jäteverollinen 98,00 121,52

 

Maa- ja kiviaines

€ / tonni,
 alv 0 %
€ / tonni,
alv 24 %
Epäpuhdas maa- ja kiviaines
Esim. jätettä sisältävä kiviaines, kylpyhuoneposliini
90,00 111,60
Kivimurska
palakoko alle 15cm
6,33 7,85
Betonilohkareet, asfaltti,
muu kiviainesperäinen hyödynnettävä jäte
palakoko yli 15cm
21,78 27,01
Öljyllä pilaantuneiden maa-ainesten pienerät,
esim. onnettomuustilanteista
Saapuvista kuormista on ilmoitettava etukäteen.
Ei saa sisältää muita haitta-aineita, jätettä tai humuspitoista maata.
Isommat erät erillisen tarjouksen mukaan.
71,50 88,66
Pilaatuneet maa-ainekset
(öljy-yhdisteet, raskasmetallit, dioksiinit,
furaanit, PAH-yhdisteet)
Hinnoitellaan tapauskotaisesti pilaantuneisuuden, massamäärien ja maalajin mukaan.
Hinta ja toimitusehdot varmistettava ennen toimitusta.
9,00 – 71,50 11,13 – 88.66
Hienojakoisten mineraalien käsittelyyn soveltuvat jakeet 25,00 31,00

 

Erityisjätteet

€ / tonni,
 alv 0 %
€ / tonni,
alv 24 %
Asbesti, erikseen lajiteltuna ja ohjeen mukaan pakattuna 142,40 176,58
Pakkaamaton asbesti tai muu asbestia sisältävä jäte 425,59 527,73

ERITYISJÄTE 1

 • Tuhottavat kuormat
 • Eläinperäinen sivutuote (kansainvälisen liikenteen jäte)
293,50 363,94

ERITYISJÄTE 2

 • Teollisuuden kaatopaikkakelpoiset jätteet, jotka vaativat erityiskäsittelyä
 • Kuolleet lemmikkieläimet
192,68 238,92
Sadevesiverkoston hiekat ja hiekoitushiekat
(ei sisällä jäteveroa)
12,58 15,60
Rasvanerotukaivojen rasvat 122,68 152,12
Hiekkapuhallus- ja valimohiekat
(kaatopaikkakelpoisuusselvitys)
X X
Hiekanerotuskaivojen hiekka
(kaatopaikkakelpoisuusselvitys, khv. 20 000 mg/kg asti)
89,26 110,68
Tulipalojäte
TOC-pitoisuus alle 10%
162,40 201,38
Tulipalojäte
TOC-pitoisuutta ei tutkittu
293,50 363,94

 

Hyötyjätteet

€ / tonni,
 alv 0 %
€ / tonni,
alv 24 %

Sähkölaitteet
Kotitalousluonteiset tuottajavastuun piiriin kuuluvat sähkölaitteet otetaan vastaan veloituksetta

Poikkeukset:

 • Loistelamput ja putket: max 300 kpl,
  ilman pakkauksia
 • Ammattielekrtoniikka ei kuulu tuottajavastuun
  piiriin, katso vastaanottopisteet:
  www.serty.fi
  www.eker.fi
0,00 0,00
Lasijäte
Tasolasi ilman pokia ja karmeja tai muita osia
(ei tuulilaseja)
70,00 86,80
Keräyspaperi 0,00 0,00
Metalliromu 0,00 0,00
Keräyskartonki 0,00 0,00

 

Teollisuusjätteet

€ / tonni,
 alv 0 %
€ / tonni,
alv 24 %
Teollisuusjäte,
kaatopaikkasijoitukseen soveltuva
(kaatopaikkakelpoisuusselvitys)
167,00 207,08
Teollisuusjäte,
kaatopaikkasijoitukseen soveltumaton
293,50 363,94

 

Vaaralliset jätteet

Erillisen hinnaston mukaan jätelajeittain.
Kysy lisää vastaanotosta p. 010 841 1813 (ma-pe klo 7-20), ekjh.vaaka@ekjh.fi
Emme ota vastaan räjähteitä, ilotulitteita, ammuksia, kaasupulloja tai radioaktiivisia jätteitä.

Esimerkkejä hinnoista
 alv 0 %

alv 24 %
Tynnyrin hävitysmaksu, €/kpl 28,23 35,01
Jauhasammutin, €/kpl 7,00 8,68
Pilssivedet astiassa, € /kg + tynnyrin hävitysmaksu
max. 200 l tynnyri
3,01 3,73

 

Vaakamaksut

€ / kuorma
 alv 0 %
€ / kuorma
alv 24 %
Vaakamaksu
jätteentuonnin yhteydessä
12,00 14,88
Vaakamaksu
ilman jätteentuontia
23,00 28,52

 

Tilattavat lisäpalvelut

 alv 0 % alv 24 %
Jätteen lajittelu, €/tunti 94,38 117,03
Miestyö, €/tunti 37,75 46,81
Konetyö, €/tunti 62,00 76,88
Lavan puhdistus, €/lava
Edellyttää, että sopiva konekalusto on paikalla,
muuten laskutetaan konetyönä toteutuneiden tuntien mukaan.
17,16 21,28
Varastointi asfalttikentällä, €/m2/kk 6,45 8,00

 

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo

1056645-4

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@ekjh.fi

010 841 1818

Avoinna: ma-pe klo 8-17

Aukioloajat ja yhteystiedot

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Hyödyksi-asemat

Lippu_EN
Lippu_EN

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Saavutettavuusseloste

Sivuilla käytään evästeitä kävijäseurantaan.