Vuosikertomus 2021

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstöstä huolehtien

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n palveluksessa työskenteli vuoden 2021 lopussa toimitusjohtajan lisäksi 27 työntekijää, joista naisia 13 ja miehiä 14. Asiantuntija- ja hallinnontehtävissä 17, biokaasulaitoksella 5 ja vastaanotto- ja käsittelytoiminnoissa 5. Tarjosimme viidelle nuorelle kesätyöpaikan lomakaudella 2021 henkilöstömäärän pysyessä muilta osin samana. Kausityöntekijöiden työsuhteet vaihtelivat kahdesta viikosta kolmeen kuukauteen.  Henkilöstömme keski-ikä oli vuoden 2021 lopussa 46 vuotta.

Vuonna 2021 toimihenkilöt jatkoivat työtehtävien hoitamista hybridimallilla koronapandemian pitäessä edelleen niin Suomea kuin koko maailmaa otteessaan. Noudatimme kulloinkin voimassaolevia THL:n ja Etelä-Karjalan Sairaanhoitopiirin ohjeistuksia rajaten toimistolla läsnäolevan henkilöstön määrää sekä palaverikäytännöissä etäosallistumista suosien. Kukkuroinmäen toimiston asiakaspalvelu pidettiin suljettuna koko vuoden ajan.

Muutaman vuoden tauon jälkeen vietimme pikkujoulut muun tyky-toiminnan jäädessä vielä koronarajoituksista johtuen järjestämättä.

Koulutuspäiviä oli vuoden 2021 aikana 48, joista valtaosa oli webinaareja vallitsevan koronaepidemiatilanteen vuoksi.

Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Sairauspoissaolojen määrä 222, mikä oli 3 % kaikista työssäolopäivistä. Vuosi 2021 oli tapaturmaton.

Henkilöstön tunnusluvut 2021
Henkilöstötunnusluvut2021
Sairauspoissaolot ja tapaturmat / htv