Laatu ja ympäristö

 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

tupasvilla5
Leskenlehti

Laatu ja ympäristö

Jätehuolto kokonaisuudessaan on ympäristöstä huolehtimista. 

Tämän lisäksi Etelä-Karjalan Jätehuolto noudattaa toiminnassaan sertifioituja laatu- ja ympäristöjärjestelmiä ISO 9001 ja ISO 14001.

Laatu- ja ympäristönäkökohdat

Laatunäkökohdat

  • Kiinteistön haltijan jäteneuvonta
  • Hyvä asiakaspalvelu
  • Jätteen laadun varmistus vastaanotossa
  • Alihankkijoiden toiminnan laatu

Ympäristönäkökohdat

  • Kiinteistön haltijan jäteneuvonta
  • Jätteen laadun varmistus vastaanotossa
  • Kattava vastaanottovalikoima ja lajittelumahdollisuudet jäteasemalla ja pientuojien vastaanotossa
  • Lajittelun tomivuuden seuraaminen lajittelukentällä
  • Jätevesikuormitus ja ravinteiden hyötykäyttö

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen ympäristöasiat

Etelä-Karjalan Jätehuollon Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen loppusijoitusalueet on rakennettu uusien vaatimustasojen mukaisilla viranomaisen hyväksymillä rakenteilla. Kaikki jätteiden kanssa tekemisissä olevat vedet johdetaan Toikansuon jäteveden-puhdistamolle käsiteltäviksi ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.

Käsittelykeskuksen hajuja, kaasuja sekä melua mitataan säännöllisesti ja tuloksista raportoidaan asukkaille ja viranomaisille sekä muille sidosryhmille. Haittaeläinten esiintymistä seurataan, niistä raportoidaan ja torjutaan systemaattisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen toiminnoille 5.9.2014 ympäristöluvan (lupamääräysten tarkastus).

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Hulkonmäentie 130
54190 Konnunsuo

1056645-4

Asiakaspalvelu

asiakaspalvelu@ekjh.fi

010 841 1818

Avoinna: ma-pe klo 8-17

Aukioloajat ja yhteystiedot

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Hyödyksi-asemat

Lippu_EN
Lippu_EN

Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Saavutettavuusseloste

Sivuilla käytään evästeitä kävijäseurantaan.