Vuosikertomus 2021

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Asiakaspalvelu ja neuvontatyö

Hyvä asiakaspalvelu koetaan tärkeäksi

Hyvä asiakaspalvelu on vuosien ajan ollut Etelä-Karjalan Jätehuollon tärkeä laatupäämäärä. Haluamme olla helposti saavutettavissa ja asiakaspalvelijamme ovatkin mukana asiakkaidemme monissa erilaisissa elämäntilanteissa.

Asiakaspalvelua hoidetaan perinteisesti puhelimitse ja sähköpostilla, verkkoasioinnin kautta ja verkkosivujen chatin avulla.

Vuonna 2021 asiakaspalvelumme vastasi kaikkiaan 13 402 puheluun, käsitteli 5 544 sähköposti- ja 3 193 chattiviestiä.  Verkkoasioinnin kautta asioitiin 1162 kertaa. Verkkoasiointiin kirjautuneita käyttäjiä oli vuoden lopussa 1870.

 

Asiakaspalvelun tilastot

Neuvontatyö arjen kiertotalouden mahdollistajana

Etelä-Karjalan Jätehuolto tekee aktiivista neuvontatyötä opastaen lajittelussa ja kertoen, kuinka kiertotaloutta voi toteuttaa arkielämässä. Koulut, oppilaitokset ja varhaiskasvatus ovat tärkeitä yhteistyötahoja neuvonnan toteuttamisessa.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyö

Etelä-Karjalan Jätehuolto on ollut laatimassa ja kehittämässä Uniorin eli LUT Junior University Lappeenrannan opintokokonaisuuksia sekä Imatralla Universoman, eli kahdeksasluokkalaisten kiertotalouden työpajaa. Vuoden 2021 aikana kiertotalouden opintokokonaisuuden kävi läpi 1 537 oppilasta ja 44 opettajaa. Koronatilanne hankaloitti jonkin verran työpajojen käytännön järjestelyjä ja kehittämistä.

Etelä-Karjalan Jätehuolto on ollut myös laatimassa Sampo-ammattiopistossa kaikkien opiskelijoiden läpikäymän Keke-passin kiertotalouden kokonaisuutta. Vuosittain Keke-passin suorittaa noin 900 opiskelijaa.

Etelä-Karjalan Jätehuollolla on oma pienoisyritys Kaakkois-Suomen Yrityskylässä, jossa alueen kuudesluokkalaiset harjoittelevat yritystoimintaa. Vuoden 2021 aikana Yrityskylässä kävi 5107 kuudesluokkalaista ja heidän opettajansa.

Lisäksi isommille koululaisille tarjotaan Kierrätysguru-lajittelurasteja, joilla ryhmätyönä pääsee testaamaan omaa lajitteluosaamistaan. Kierrätysguru-lajittelurasteilla kävi vuoden 2021 aikana 163 henkilöä, rastien järjestämistä jouduttiin rajoittamaan koronatilanteen vuoksi.

Varhaiskasvatus

Tärkeä osa etenkin varhaiskasvatuksen kierrätysneuvontaa on Etelä-Karjalan Jätehuollon Jätejengi-nukketeatteri, joka tavoitti alkuvuonna 2021 334 lasta ja 54 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Koronatilanteen vuoksi esityksiä oli hyvin rajoitetusti.

Neuvontatilaisuudet ja tapahtumat

Etelä-Karjalan Jätehuolto tarjoaa neuvontatilaisuuksia erilaisille kohderyhmille sekä tutustumiskäyntejä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa. Erilaisiin tapahtumiin, messuille ja markkinoille pyritään osallistumaan aktiivisesti ajankohtaisilla kierrätysteemoilla, mutta vuonna 2021 tapahtumia oli hyvin rajoitetusti koronatilanteen vuoksi. Osa tapahtumista korvattiin webinaareilla.

neuvonnan kontaktit 2021
Verkkosivujen kävijämäärät

Viestinnällä vaikutetaan

Ajankohtaisten palveluiden ja jätehuoltoon liittyvien asioiden viestintään tärkeimmät kanavat ovat verkkosivut sekä kaksi kertaa vuodessa julkisena tiedotteena jaettava Hyödyksi-tiedotuslehti.

Vuonna 2021 Etelä-Karjalan Jätehuollon verkkosivuilla www.ekjh.fi – vieraili ennätykselliset 208 495 kävijää. Osasyynä kävijämäärän vilkkauteen oli korona-ajan kiinnostus jätteiden vastaanottopalveluihin lisääntyneen remontoinnin, siivouksen ja puutarhanhoidon vuoksi.  Hyödyksi-asiakaslehden painosmäärä on numeroa kohti noin 86 000 kappaletta.

Hyödyksi-tiedotuslehden kansikuva 01/2021