Isokokoiset jätteet

 

Materiaalit

Neuvontaa ryhmille

LAJITTELUN ABC

Kuivajätteitä

Isot jätteet

Isoja jätteitä ovat sellaiset jätteet, jotka eivät kokonsa tai painonsa takia kuulu omaan tai taloyhtiön jäteastiaan tai aluekeräyspisteeseen. Tällaisia isokokoisia jätteitä ovat muun muassa:

  • Huonekalut
  • Patjat
  • Matot
  • Puutarhakalusteet
  • Rakennus- ja remontointijäte (rekannuslevyt, tiilet, harkot, kylpyhuonekalusteet jne.)
  • Autonrenkaat
  • Jääkaapit, pakastimet
  • Isot metalliromut
  • Puutarhajätteet

Minne voi viedä?

Vie isot jätteet lähimmälle Hyödyksi-asemalle tai Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen.

Autonrenkaita vastaaontetaan ainoastaan Kukkuroinmäessä, mutta vanteettomat renkaat voi viedä myös kaikkiin Suomen Rengaskierrätys Oy:n vastaanottopaikkoihin. 

Mitä maksaa?

Hinta määräytyy kuorman koon ja jätteen laadun mukaan. 

Ilmaiseksi vastaanotetaan metalliromut, isot sähkölaitteet ja puutarhajätteet. Muista peritään hinnaston mukainen vastaanottomaksu.

Isojen jätteiden hyödyntäminen

Kaikki jätejakeet pyritään hyödyntämään nykyisin mahdollisimman tarkkaan materiaalina tai ainakin energiana. Kaatopaikalle ei saa haudata enää kuin joitain harvoja jätemateriaaleja. Tällaisia ovat muun muassa rakentamisessa aikoinaan käytetty asbesti, sekä PVC- ja lujitemuovit ja lasikuitu.

Hyödyksi-asemilla osa jätejakeista – kuten sähkölaitteet – vain välivarastoidaan ja toimitetaan eteenpäin valmisteltaviksi kierrätykseen.

Toiset jätejakeet – kuten huonekalut ja rakennusmateriaalit – tuodaan muilta Hyödyksi-asemilta Kukkuroinmäen  käsittelykeskukseen, missä jätteet lajitellaan murskataan ja seulotaan. Näin saadaan uusioraaka-ainetta sekä tasalaatuista polttoon kelpaavaa uusiopolttoainetta.

Käsittely, varastointi ja hyödyntäminen kuitenkin maksavat ja sen vuoksi monista jätejakeista joudutaan perimän vastaanottomaksu.