Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Etelä-Karjalan kiertotalouden sydän 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Ilmakuva Kukkuroinäen käsittelykeskuksesta
Ilmakuva Kukkuroinmäestä

Kukkuroinmäen käsittelykeskus

Kukkuroinmäen käsittelykeskus on Etelä-Karjalan kiertotalouden sydän. Käsittelykeskukseen kuljetetaan jätteitä ympäri maakuntaa ja niitä toimitetaan esikäsittelyn jälkeen jatkohyödynnykseen yhteistyökumppaneillemme eri puolille Suomea.

Lähes kaikki vastaanotetut jätteet hyödynnetään uudelleen materiaalina tai energiana, ainoastaan murto-osa loppusijoitetaan hallitusti Kukkuroinmäen kaatopaikalle.

Kotitalouksien erilliskerätyt biojätteet ja jätevedenpuhdistamojen lietteet käsitellään biokaasulaitoksessa, jonka on otettu käyttöön vuonna 2020. Biokaasulaitoksessa biojätteistä tuotetaan biokaasua, joka jalostetaan edelleen liikennepolttoaineeksi kaasukäyttöisiin autoihin.

Käsittelykeskuksen alueella toimii Kekkilän kompostointilaitos, jossa käsitellään teollisuuden ja yritystoiminnan biojätteitä sekä Wimaon komposiittilaitos, jossa valmistetaan komposiittituotteita täysin jäteperäisistä raaka-aineista.