Jäteastiat ja jätetila

 

Pientalot ja loma-asunnot

Taloyhtiöt

Yritykset

laitoskiinteistöt

Jäteastiat ja jätetila

Jäteastiat

,Jäteastioiden tulee olla tarkoituksenmukaisia: kannellisia, pyörällisiä, tartuntakahvoin varustettuja sekä jäteauton koneelliseen tyhjennykseen soveltuvia. Jäteastiat joutuvat kestämään vaihtelevia sääolosuhteita sekä rasitusta tyhjennystilanteessa, joten niiden laadullisilta ominaisuuksilta vaaditaan paljon. Jäteastiaa hankkiessa kannattaa kysyä valmistajalta jäteastian todennäköistä käyttöäikää ja mahdollista takuuta. Jäteastioiden tulee täyttää standardien SFS-EN 840-1 ja SFS-EN 840-2 vaatimukset.

Jäteastioita on markkinoilla eri kokoja eri käyttötarkoituksiin. Tyypillisesti pientaloasukkaiden kuivajäteastiat ovat tarpeesta riippuen 140, 240 tai 330-390 litran kokoisia, biojätteille riittää yleensä 140 litran astia. Taloyhtiöillä on käytössä kuivajätteelle, kartonki- ja muovipakkauksille  yleensä 600-690 litran astioita, biojätteille, lasipakkauksille ja pienmetallille taas 240 tai 140 litran astiat. Astioiden koon valintaan vaikuttaa kuitenkin paljolti käytössä oleva tila ja asukkaiden tarve. Isompi astia antaa pelivaraa tyhjennysvälien kanssa, eikä ylitäyttöä synny niin helposti. Taloyhtiöille on perinteisten jäteastioiden lisäksi mahdollista hankkia myös ns. syväsäilöitä eli maan alle osittain sijoitettavia jätesäiliöitä tai vastaavia maanpinnalle sijoitettavia yksipistenostotyhjennettäviä astioita. 

Etelä-Karjalan Jätehuollolla on myynnissä eri kokoisia jäteastioita eri käyttötarkoituksiin. Voit noutaa astian itse Toikansuon Hyödyksi-asemalta tai Kukkuroinmäen käsittelykeskuksesta tai astian voi tilata perille toimitettuna. 

 

tutustu tästä Etelä-karjalan kuntien Jätehuoltomääräyksiin

 

Suositusvärit jäteastioille

Kuivajäte Harmaa
Biojäte Ruskea
Kartonkipakkaukset Sininen
Lasipakkaukset Valkoinen/musta
Muovipakkaukset Keltainen
Pienmetalli Musta
Paperi Vihreä
Jäteastioiden myyntihinnat
Noudettuna Toimitettuna
Lpr
€ (sis. alv)
Toimitettuna muut kunnat
€ (sis. alv)
80 litraa (biojäte) 53,00 61,00 66,50
140 litraa 53,00 61,00 66,50
240 litraa 53,00 61,00 66,50
360 litraa 95,00 103,00 110,00
660 litraa 175,00 190,00 199,00

Astioita voi noutaa Toikansuon Hyödyksi-asemalta ja Kukkuroinmäen käsittelykeskuksesta aukioloaikoina. Sovithan noudon etukäteen, niin varaamme astian valmiiksi. Astian voi maksaa kortilla paikan päällä tai voimme laskuttaa sen jätteenkuljetusasiakkailtamme.

Myytävien jäteastioiden mitat ja värit
Koko/
tilavuus
Värit Mitat(mm)
80 litraa
(biojäteastia)
Ruskea L 445
S 505
K 937
140 litraa Harmaa/musta,
ruskea,
keltainen
L 480
S 550
K 1065
240 litraa Harmaa/musta,
ruskea,
keltainen
L 580
S 725
K 1075
360 litraa Harmaa/musta L 620
S 850
K 1090
660 litraa Harmaa/musta,
sininen,
keltainen
L 1265
S 775
K 1165

 

Jätetilan suunnittelu

Jätetilan toimivuus on tärkeä osa jätehuoltoa – hyvin suunnitellussa tilassa kierrätys on helppoa ja erehtymisen mahdollisutta eri jätelaatujen välillä ei tule helposti. Jätetilan teknisiä ominaisuuksia on määritelty jätehuoltomääräyksissä sekä mm. kunnan rakennusmääräyksissä. Ennen jätetilan tai -katoksen rakentamista kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaan luvantarpeen selvittämiseksi ja mahdollisten rakennusmääräysten tarkastamiseksi.

Uutta jätetilaa suunniteltaessa tai vanhaa korjattaessa on hyvä varautua siihen, että keräysvelvoitteet tulevaisuudessa tiukkenevat ja sitä mukaa jäteastioiden määrä tulee lisääntymään. Pakkausjätteiden, eli kartonki-, lasi-, ja muovipakkausten sekä pienmetallin erilliskeräys on laajenemassa uuden jätelain myötä kaikkiin vähintään viiden asunnon taloyhtiöihin. 

 

tutustu tästä Etelä-karjalan kuntien Jätehuoltomääräyksiin

Kerrostalon jätetila
  • Keräyspaikalle johtavan ajoväylän tulee olla riittävän leveä ja kantava. Jäteautolla tulee olla esteetön pääsy jäteastioiden läheisyyteen. Jos kuljettaja joutuu käsin siirtämään asitioita yli 10 metrin matkan, veloitetaan taksan mukainen lisämaksu taajamissa.
  • Pientaloilla jäteastiat suositellaan sijoitettavaksi tonttiliittymän välittömään läheisyyteen. Pientaloilla jätekatoksen rakentaminen ei ole jätehuoltomääräysten mukaan välttämätöntä, mutta jäteastiat tulee tarvittaessa suoata näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksin. Näköeste ei saa häiritä jäteastian tyhjennystä. Pientaloilla jätteiden keräyspaikan vähimmäisetäisyys asuinrakennuksista on neljä (4) metriä
  • Rivitalojen ja sitä suurempien kiinteistöjen keräysvälineet tulee sijoittaa tarkoitukseen varattuun seinälliseen katokseen (tämä ei koske syväsäiliöitä tai vastaavia). Jätekatokset tai muut jätetilat tulee sijoittaa vähintään kahdeksan (8) metrin päähän asuinrakennuksesta tai palo-osastoida.
  • Jäteastiat on sijoitettava keräyspaikkaan, jossa ei ole kynnystä, porrasta tai muuta estettä.
  • Jos keräyspakka on aitauksessa, katoksessa tai jätehuoneessa, tulee kulku tilaan olla suoraan ulkotiloista.
  • Keräyspaikalla on oltava riittävä valaistus. Jätehuoneessa on myös huolehdittava ilmastoinnista ja viemäröinnistä.
  • Jätteiden keräyspaikkaa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää muuna varastona.
  • Mikäli jätetila on lukittu, tulee lukko sarjoittaa Etelä-Karjalan Jätehuollon antamien ohjeiden mukaisesti (ns. jätetilan yleisavain).
  • Huolehdithan myös kulkureitin liukkaudentorjunnasta talvisaikaan!