Kuljetusreitit ja noutoalueet

Pientalot ja loma-asunnot

Taloyhtiöt

Yritykset

laitoskiinteistöt

Jäteastiat ja jätetila

Kuljetusreitit ja noutoalueet

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on yhdessä Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen kanssa määritellyt alueet, joilla tiettyjen jätejakeiden kiinteistöittäinen keräily on mahdollista:

  • kuivajäte,
  • biojäte ja
  • hyötyjätteet: kartonki, muovi- ja lasipakkaukset sekä pienmetalli

Alla oleva kartta on laadittu jätehuoltomääräysten liitteeksi.

Karttaan merkityissä taajamissa (punaiset alueet) sijaitsevien vakuisten ja vapaa-ajan asuinkiinteistöjen tulee kuulua kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen. Taajama-alueilla tarjotaan biojätteiden ja hyötyjätteiden kiinteistöittäistä kuljetusta ja kuivajäteastioille kuuden viikon tyhjennysväli on mahdollinen.

Taajamien ulkopuolella kuivajätteiden, biojätteiden ja hyötyjätteiden kiinteistöittäinen kuljetuspalvelu on mahdollista keräysreittien varrella. Kuivajätteiden keräysreitit on kuvattu karttaan harmaalla ja biojätteiden keräysreitit vihreällä värillä.

Kartta-aineiston monilokeroreitit kuvaavat syksyn 2022 tilannetta. Monilokeropalvelu tulee laajenemaan kaikkien Etelä-Karjalan kuntien keskustaajamiin kesälllä 2023. 

 

Ohjeet kartan käyttöön

Ohjeet kartan käyttöön

Kartan aineistot saat näkyviin klikkaamalla vasemmassa reunassa näkyvää kuvaketta ja valitsemalla Etelä-Karjalan Jätehuolto.