Kokonaisjätemäärä vuonna 2019 oli eteläkarjalaisten kotitalouksien osalta 45 315 tonnia. Tästä 53 % hyödynnettiin materiaalina ja 45 % energiana.

Materiaalihyötykäyttöön toimitettiin erilliskerätyt biojätteet, lietteet, keräyspaperi, lasi, kartonki, metalli ja muovi. Energiahyötykäyttöön toimitettiin muun muassa kotitalouksien kuivajäte sekä miehitetyillä Hyödyksi-asemilla ja Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa vastaanotettu energiajäte. Muut (2%) käsittävät muun muassa sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet, jotka on toimitettu käsiteltäväksi ja osittain myös hyödynnettäväksi.

Eteläkarjalaisten kotitalouksien jätettä ei loppusijoitettu kaatopaikalle vuonna 2019 lainkaan.

Lisätietoja: laatu- ja ympäristöpäällikkö Heidi Oksman-Takalo, puh. 010 841 1803, heidi.oksman-takalo(at)ekjh.fi