Etelä-Karjalan jätelautakunta on hyväksynyt Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n esittämän 23 prosentin korotuksen kuiva- ja biojäteastioiden tyhjennyshintoihin lokakuun 2022 alusta alken. Taustalla on muun muassa polttoainehintojen  äkillisen nousun aiheuttama korotuspaine urakkahintoihin.

Oheisesta linkistä löytyy päätösesitys kokonaisuudessaan: