27.1.2021

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa kotitalousasiakkaiden asiointi muuttuu helmikuun alussa. Asiakkaat maksavat kuormansa pankkikortilla jo asioinnin yhteydessä pientuoja-asemalla, joten vaaka-asemalla asiointi jää pois. Toistaiseksi alueelle kuljetaan kuitenkin vanhaan tapaan vaaka-aseman kautta.

Kotitalouksia varten on rakenteilla oma ajoväylä, joka saadaan käyttöön kevään 2021 aikana. Ennen uuden ajoväylän käyttöönottoa kotitalousasiakkaat voivat ajaa vaaka-asemalle, josta opastetaan eteenpäin purkamaan kuorma oikeaan paikkaan.

Myös Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen hinnasto uudistuu 1.2.2021. Uusi vastaanottohinnasto perustuu kuormakohtaisiin- tai kappalehintoihin, koska kuormia ei enää punnita vaaka-asemalla. Hinnasto on yhtenäinen Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämien Hyödyksi-asemien kanssa, mutta Kukkuroinmäessä vastaanottohinnat ovat hieman edullisemmat, koska kuljetusmatkoja ja -kustannuksia jätteiden käsittelypaikalle ei muodostu Hyödyksi-asemien tapaan. Maksutta vastaanotetaan edelleen esimerkiksi kotitalouksien puutarhajätteet, vaaralliset jätteet ja metalliromut.

Katso hinnasto tästä linkistä

Lisätietoja: aluevastaava Sami Huotari, puh. 010 841 1805, sami.huotari@ekjh.fi