Niin sanottu kaksilokeroauto on otettu käyttöön tämän vuoden alussa myös Imatran länsipuolen kuiva- ja biojätteiden kuljetuksiin. Kaksilokeroautossa on väliseinällä erotettu omat lokerot eri jätelajeille, joten kuiva- ja biojätteet voidaan tyhjentää samalla kertaa.

Kuiva- ja biojätteet eivät pääse sekoittumaan kuljetuksen aikana keskenään. Biojätteet tyhjennetään Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa sijaitsevaan Kekkilän kompostointilaitokseen ja kuivajätteet toimitetaan välivarastoinnin kautta energiahyötykäyttöön Fortumin jätevoimalaan.

Kaksilokeroauto ei eroa ulkoisesti tavallisesta yksilokeroisesta muutoin kuin jätetilassa olevasta välilevystä.

Kaksilokeroautoja on käytössä myös Imatran itäpuolen ja joissain Lappeenrannan jätteenkuljetusurakoissa,

Lisätietoja:  
     
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy, asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen p. 010 841 1807, mari.ilvonen(at)ekjh.fi