Etelä-Karjalan Jätehuolto esittää korotuksia jätehuollon perusmaksuun, aluekeräysmaksuun, miehitettyjen Hyödyksi-asemien vastaanottohintoihin 1.1.2023 alkaen sekä Hyödyksi-monilokeroastioiden tyhjennyshintoihin 1.7.2023 alkaen. Kuiva- ja biojätteiden tyhjennyshintoihin ei tule muutosta (1.10.2022 voimaan tulevat tyhjennyshinnat), eikä myöskään pakkausjätteiden, eli kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräysastioiden tyhjennyshintoihin. Jätemaksutaksaehdotusta käsitellään Etelä-Karjalan jätelautakunnan kokouksessa 9.11.2022, ja se on nähtävillä 24.10.2022 asti.

Perusteena jätemaksujen korotukselle on yleinen kustannusten nousu sekä jätehuollon toimintaympäristön muutokset. Jätemäärät ovat kasvaneet koronatilanteen seurauksena sekä Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämillä aluekeräys- ja ekopisteillä että Hyödyksi-asemilla, ja etenkin Hyödyksi-asemien kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Jätemateriaalien käsittely ja lajittelu vaativat yhä enemmän käsittely- ja varastointikenttiä, joihin Etelä-Karjalan Jätehuolto joutuu jatkossakin investoimaan, sekä konetyötä.

Myös kuljetuskustannukset ovat nousseet vuoden 2022 aikana merkittävästi. Valtaosa Etelä-Karjalan alueen kotitalouksien jäteastioiden tyhjennyksistä hoidetaan biokaasukäyttöisellä kalustolla, ja näiden osalta kustannusten nousua onkin onnistuttu hillitsemään huomattavasti.  Dieselkäyttöistä kuljetuskalustoa tarvitaan edelleen esimerkiksi kuivajätteen toimittamiseen energiahyötykäyttöön jätevoimalaan sekä biokaasun kuljettamiseen biokaasun tankkausasemille.

Merkittävä osa asukkaiden jätehuoltoon liittyvistä palveluista on tuotettu joko ilmaiseksi tai alikatteellisilla maksuilla. Näiden palveluiden kustannukset on tarkoitus kattaa jokaiselta taloudelta kerättävillä perusmaksuilla.  Perusmaksuilla katettavia palveluita ovat miehitetyt Hyödyksi-asemat, tuottajien verkostoa täydentävät ekopisteet, vaarallisten jätteiden vastaanotto, sekä näihin palveluihin liittyvä tiedotus, neuvonta ja laskutus. 1.7.2023 voimaan tuleva jätelain muutos lisää kuntien vastuulle kuuluvia jätehuoltotehtäviä, kuten pakkausjätteiden keräyksen järjestämisen kaikille vähintään viiden huoneiston taloyhtiöille. Myös näiden palveluiden hoitamisesta aiheutuvat kustannukset Etelä-Karjalan Jätehuollon tulee kattaa jätemaksuilla.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Mika Suomalainen, puh. 010 841 1802, mika.suomalainen(at)ekjh.fi