Palaa takaisin Lajittelun ABC hakuun

Haitallisia vieraskasvilajeja ei saa laittaa puutarha- eikä biojätteisiin. Kasvien osat, siemenet ja juuret tulee pussittaa ja hävittää kuivajätteenä. Pienet määrät voi laittaa omaan kuivajäteastiaan, isommat määrät voi toimittaa Hyödyksi-asemille tai Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen. Suurista kuormista (kuorma-autot) tulee ilmoittaa etukäteen Kukkuroinmän käsittelykeskukseen.

Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan kasvia, eläintä tai muuta eliölajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita.

EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon lukeutuvia haitallisia vieraslajeja koskevat lakisääteiset velvoitteet. Niitä ei saa

  • päästää ympäristöön,
  • tuoda maahan,
  • pitää hallussa,
  • kasvattaa,
  • kuljettaa,
  • välittää,
  • saattaa markkinoille,
  • myydä tai muuten luovuttaa.

Mitään vieraslajia, myöskään niitä, jotka ei kuulu EU:n tai kansalliseen vieraslajiluetteloon, ei saa päästä leviämään ympäristöön (Vieraslajilaki 3 §).

Lisätietoja vieraslajeista voi lukea osoitteesta Vieraslajit-verkkosivustolta.

Hinnasto Vieraslajit