Palaa takaisin Lajittelun ABC hakuun

Ongelmajätteistä käytetään nykyisin nimitystä vaarallinen jäte. Vaarallisilla jätteillä tarkoitetaan jätteitä, joilla voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön tai ihmisten terveyteen vääriin paikkoihin joutuessaan. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa aina asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, kuten Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen tai Hyödyksi-asemille (KOTITALOUKSILLE MAKSUTON, max. 250 kg/kerta). 

Vaaralliset jätteet