Etelä-Karjalan Jätehuollolla ei ole vastaanottopalveluja käymäläjätteille.

Vesivessojen jätevesilietteiden sako- ja umpikaivojen tyhjennyksiä tekevät tähän erikoistuneet yritykset imuautoilla. Jätevesilietteet toimitetaan kunnallisille jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväksi.

Kuivakäymäläjätteet on tarkoituksenmukaista kompostoida omalla tontilla asianmukaisesti. Lisätietoja mm. Käymäläseura Huussin sivuilta sekä oman kunnan ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisilta.

Kemialliset WC:t voi tyhjentää satamissa tai leirintäalueilla niille osotettuihin tyhjennyspaikkoihin.

Käymäläjätettä ei saa haudata maahan tai päästää vesistöön.

Käymäläseura Huussi ry