Innolink teki tilauksestamme tammi-helmikuussa asukkaille suunnatun kyselyn jätehuoltopalveluiden toimivuudesta sekä asukkaiden toivomuksista palveluiden kehittämisestä tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 366 eteläkarjalaista asukasta ja kiinteistönhaltijaa.

Kyselyn keskeisiä tuloksia:

  • 82 % vastaajista on erittäin tai hyvin tyytyväisiä saamaansa henkilökohtaiseen palveluun (arvosanat 4 tai 5 asteikolla 1-5)
  • 84 % vastaajista on erittäin tai hyvin tyytyväisiä sähköisiin asiointipalveluihin (arvosanat 4 ja 5 asteikolla 1-5)
  • Toimintamme saama kokonaisarvosana on 4/5. Vastaajista 79 % antoi arvosanan 4 tai 5 (asteikolla 1-5)

Tutkimuksen mukaan asukkaat kokevat jätteiden lajittelun ja kierrätyksen itselleen merkitykselliseksi, 87 % vastaajista oli antanut tälle numeron 4 tai 5 (hyvin tai erittäin merkityksellinen). Myös vähäpäästöiset käyttövoimat, kuten biokaasuautoilu koettiin kiinnostavaksi etenkin nuorempien vastaajien keskuudessa: 18-25-vuotiaista vastaajista 41 % kertoi joko olevansa jo biokaasuautoilija tai harkinnut siirtymistä biokaasuautoiluun, kun vastaava osuus kaiken ikäisistä vastaajista oli 20 %.

Alla sanapilviksi kootut avoimet vastaukset.

Millainen on mielikuvasi Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:sta (EKJH)? Kerro 1-3 adjektiivilla.
Missä onnistuimme tai miten voisimme parantaa asiointikokemustasi?

Lisätietoja: Asiakaspalvelu- ja viestintäpäällikkö Mari Ilvonen, puh. 010 841 1807, mari.ilvonen@ekjh.fi