Etelä-Karjalan Jätehuolto käyttää laskunvälittäjänä Ropo Capital Oy:tä. Ropo Capital tiedottaa seuraavasti Postin lakkoon liittyen:

Ropon kirjeposti kulkee myös Postin lakon aikana – viiveitä voi aiheutua

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU käynnistää Postissa laajat lakkotoimet. Lakko alkaa maanantaina 11.11. ja aiheuttaa merkittäviä häiriöitä postinjakeluun. Erikoisjärjestelyiden avulla pystymme kuitenkin varmistamaan, että Ropon kautta lähetettävä kirjeposti ei pysähdy ja jakeluviiveet pysyvät mahdollisimman lyhyinä.

Tavoitteenamme on, että asiakkaille koituisi lakosta mahdollisimman vähän harmia ja voimme edistää toimeksiantoja lähes normaalisti. Lakko vaikuttaa kuitenkin laajasti ja valmistautumisestamme huolimatta viiveitä voi esiintyä.

Lakon aikana käytämme soveltuvin osin vaihtoehtoista jakeluyhtiötä ja hyödynnämme sähköisiä ratkaisuja varmistamaan, että kirjepostina lähetetty informaatio saavuttaa vastaanottajan riittävässä aikataulussa jakeluviiveistä riippumatta.

Lisäys 11.11.2019:

Noudatamme kaikkien maksuvalvontatoimeksiantojen osalta Kilpailu- ja kuluttajaviraston linjausta, jonka mukaan lakosta johtuvista syistä maksajalle ei saa aiheutua viivästysseuraamuksia.