Palaa takaisin Lajittelun ABC hakuun

Puhtaita maa- ja kiviaineksia, kuten hiekkaa, kiveä, betonia ja tiiltä voidaan hyödyntää monella tapaa. Betoni- ja tiilijätettä voi toimittaa Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen ja Hyödyksi-asemille (MAKSULLINEN).

Puhtaita maa-aineksia kannattaa tarjota ensisijaisesti sijaintikunnan maankaatopaikoille. Lisätietoja kuntien maankaatopaikoista saa yleensä kunnan teknisestä toimesta. Lappeenrannassa Toikansuon Hyödyksi-asemalla kotitalouksilta otetaan vastaan pieneriä multaa / nurmikkoa puutarhajätteenä. Muilla Hyödyksi-asemilla maa-aineksia ei oteta vastaan tilan puutteen vuoksi. Imatralla multaa ja nurmikkoa voi viedä Ukonhauta Oy:n Kurkisuon hyötyjäteasemalle 2€ /peräkärrykuorma.

Haitta-aineilla pilaantuneet maa-ainekset vaativat erityiskäsittelyn ja niiden hinnoittelu määräytyy kyseessä olevan haitta-aineen ja sen pitoisuuden mukaisesti. Aina ennen pilaantuneiden maiden tuontia, pitää varmistaa, voidaanko kyseistä jätettä ottaa Kukkuroinmäessä vastaan.

Hinnasto