Palaa takaisin Lajittelun ABC hakuun

Kuolleita eläimiä ei sivutuoteasetuksen mukaan saa hävittää muun biojätteen mukana. Hevosen tai lemmikkieläimen voi tietyin edellytyksin haudata pohjavesialueiden ulkopuolella. Lisätietoja hautaamisesta voi kysyä oman alueen eläinlääkäriltä. Kuolleita lemmikkieläimiä ja hevosia (ei tuotantoeläimiä) otetaan vastaan myös Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa, missä ne käsitellään erityisjätteenä.