Vuosikertomus 2019

 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasulaitos

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajalta

Etelä-Karjalan Jätehuollon operatiiviset vastuut jatkuivat entisellään vuoden 2019 aikana. Toimimme edelleen kustannustehokkaasti ja olemme Suomen aktiivisimpia materiaalihyödyntäjiä kehittämällä palveluitamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Biokaasulaitoksen rakennusurakka eteni vuonna 2019 suunnitellusti ja laitos otetaan käyttöön kesällä 2020. Laitoksen tuottama biokaasu tullaan jalostamaan Kukkuroinmäessä liikennepolttoaineeksi eli metaaniksi. Paikallisista raaka-aineista tuotettu orgaaninen metaani tulee korvaamaan fossiilista maakaasua, joten liikenteen hiilidioksidipäästöt tulevat vähenemään merkittävästi Etelä-Karjalassa.

…liikenteen hiilidioksidipäästöt tulevat vähenemään merkittävästi Etelä-Karjalassa.

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Mika Suomalainen

Vuosi 2019

Taloudellinen asema säilyi edelleen vahvana. Liikevaihto oli 12,7 M€ joka on yhtiömme historian suurin. Liikevaihdon kasvu selittyy hyvillä yhteistyösopimuksilla ja kumppanuuksilla. Tilikauden voitto oli 288 000 €. Toimintokohtaisella ja ajantasaisella talousseurannalla on toimintoja pystytty edelleen järkeistämään ja tehostamaan.

Vuonna 2019 vastaanotettiin ja käsiteltiin 83 531 tonnia erilaisia jätemateriaaleja (ilman maa-aineksia). Kotitalousjätteistä ohjattiin materiaalihyötykäyttöön 53 %. Kierrätyskelvotonta jätettä hyödynnettiin energiana 45 % ja loppusijoitukseen ei päätynyt yhtään kotitalousjätteistä.

Loppusijoitukseen ei päätynyt yhtään kotitalousjätteitä.

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Investoinnit ja kehityshankkeet

Suurimpana valmistuneena investointina vuonna 2019 oli Taipalsaaren Hyödyksi -aseman uudistaminen, 82 511 €.

Keskeneräisissä hankinnoissa on hyötyjaekentän rakentamiskustannuksia 341 337 €, biokaasun tankkausasemien kustannuksia 78 325 € sekä biokaasulaitoksen rakentamiskustannuksia 9 968 791 €.

Biokaasulaitoksessa tuotettava ja jalostettava kaasu pyritään myymään liikennepolttoaineeksi.

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Toimintaympäristö

Yhtiön vastaanottama ja käsittelemä jätemäärä on hieman kasvanut johtuen erilaisista poikkeuslupakäytännöistä eri puolella Suomea. Kysyntää on ollut lähinnä hyödyntämiskelvottoman jätteen loppusijoituskapasiteetille. Tarve ja kysyntä jatkuvat myös tulevina vuosina.

Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Etelä-Karjalan Jätehuollon oman biokaasulaitoksen lopputuote tullaan käsittelemään kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään viherrakennustuotteiden raaka-aineena. Toimialan kehitystä ja regulaatiota seurataan aktiivisesti ja pyritään ennakoimaan tulevat muutokset hallitusti. Biokaasulaitoksessa tuotettava ja jalostettava kaasu pyritään myymään täysin liikennepolttoaineeksi.

Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Kompostointilaitoksen ja Etelä-Karjalan Jätehuollon oman biokaasulaitoksen kapasiteetti tulevat turvaamaan maakunnallisen biologisten jätteiden käsittelytarpeen pitkälle tulevaisuuteen.

Etelä-Karjalan Jätehuollon suurin omistaja Lappeenrannan kaupunki on edelläkävijä vihreän energian ja kiertotalouden periaatteiden toteuttamisessa. Tämä edesauttaa yhtiömme omien kehityshankkeiden suunnittelua ja toteutusta; voimme rohkeasti miettiä ja toteuttaa uusia innovatiivisia ratkaisuja yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössämme.