Vuosikertomus 2019

 

Vuosi 2019 toimintakatsaus

Lapsi ja muovipakkaus

Tammikuu: Uudet jätehuolto-määräykset voimaan

Etelä-Karjalan kuntien uudet jätehuoltomääräykset astuivat voimaan 1.1.2019. Suurimpana muutoksena määräyksissä oli muovipakkausten keräysvelvoitteet isoimmille taloyhtiöille.

Biokaasua tankkaava örkki

Tammikuu: Energiavirastolta tukea biokaasun tankkausasemille

Energiavirasto myönsi enintään 330 000 euron infrastruktuurituen kahden biokaasun tankkausaseman investointiin. Tankkausasemat rakennetaan Imatralle ja Lappeenrantaan.

lasku

Helmikuu: Uusi yhteistyökumppani laskujen välitykseen ja elinkaareen

Etelä-Karjalan Jätehuollon laskujen välitys ja elinkaaripalvelu siirtyivät uuden yhteistyökumppanin, Ropo Capitalin hoidettavaksi.

örkki ja biojäteastia

Helmikuu: Talvibiokampanja käynnistyy

Kampanjoitiin mahdollisuudesta ottaa biojätteen tyhjennyspalvelu ainoastaan talviajalle, mikäli kesällä kompostoi biojätteet.

verkkoasiointi

Helmikuu: Verkkoasiointi otettiin käyttöön

Asiakaspalvelussa otettiin käyttöön verkkoasiointi, josta asiakkaat voiva tarkastella ja tehdä muutoksia omiin jätehuoltopalveluihinsa.

chat

Maaliskuu: Asiakaspalvelun tueksi uusi yhteistyökumppani

Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluliikenteestä osa siirrettiin Eniro Sentraalin hoidettavaksi. Näin saatiin turvattua asiakaspalvelun toimintaa ruuhka- ja poikkeustilanteissa ja samalla laajennettua puhelinpalvelun aukioloikajat. Uutena palvelumuotona otettiin käyttöön chat Etelä-Karjalan jätehuollon verkkosivuilla.

verkkosivut

Toukokuu: Uudistetut verkkosivut julkaistiin

Etelä-Karjalan Jätehuollon verkkosivujen uudistustyö saatiin valmiiksi ja uudet verkkosivut julkaistiin.

Taipalsaaren Hyödyksi-asema

Heinäkuu: Taipalsaaren uudistettu Hyödyksi-asema avattiin

Taipalsaaren Hyödyksi-asema uudistettiin, ja avajaisia uudistetulla asemalla vietettiin 4.7.2019. Uudistettu asema on entistä tilavampi, joten jätteiden lajittelu on entistä helpompaa ja asiointi sujuvampaa

Hyödyksi!-monilokeroastia

Syyskuu: Hyödyksi!-monilokerokeräyskokeilu aloitettiin Lappeenrannassa

Lappeenrannan keskustaajaman aluelle ryhdyttiin tarjoamaan uutta Hyödyksi! -monilokeropalvelua. Neljään lokeroon jaetussa astiassa kerätään kartonki-, muovi- ja lasipakkauksia sekä pienmetallia. Ensi vaiheessa keräykseen lähti mukaan noin 150 kotitaloutta.

Muovinkeräys

Lokakuun: Kolmeen ekopisteeseen lisättiin muovipakkausten keräys

Kolmeen Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämään ekopisteeseen, Lappeenrantaan Nuijamaalle ja Vainikkalaan sekä Luumäelle Jurvalaan lisättiin asukkaiden toivomuksesta muovipakkausten keräysastiat.

Muovipakkausten kierrätys

Lokakuu: Muovipakkausten keräyksessä mukana yli tuhat kiinteistöä

Vuonna 2017 aloitettuun muovipakkausten kiinteistökeräykseen on liittynyt yli tuhat asuinkiinteistöä. Palvelua tarjottiin Imatran ja Lappeenrannan taajamissa sekä taloyhtiöille että pientaloille.

Kiertotalouskenttä

Lokakuu: Kukkuroimäen kiertotalouskentän Alue 1 valmistui

Kukkuroinmäen kiertotalouskenttien rakennustyöt kestivät koko vuoden 2019 ajan. Lokakuussa valmistui Alueesta 1 ensimmäinen lohko. Kiertotalouskenttien rakenteissa hyödynnetään merkittäviä määriä voimalaitosten tuhkia. Kenttätilaa tarvitaan Kukkuroinmäessä jätteiden käsittelyä varten.

Biokaasulaitos rakenteilla

Joulukuu: Biokaasulaitoksen rakennustyöt tarkastusvaiheessa

Vuoden 2019 ajan jatkuneen biokaasulaitoksen rakennustyöt etenivät siihen vaiheeseen, että rakennustarkastajat tekivät rakennustarkastuksen 16.12.2019.