Vuosikertomus 2020

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Yhtiö pähkinänkuoressa

Etelä-Karjalan maakunnan kartta

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy on vuonna 1996 perustettu, Etelä-Karjalan yhdeksän kunnan, Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Rautjärven, Ruokolahden, Parikkalan, Savitaipaleen ja Taipalsaaren, omistama kiertotalousyhtiö. Etelä-Karjalan alueella asuu  127 000 vakituista asukasta, kotitalouksia on 65 000 ja loma-asuntoja 21 000. 

Yhtiön tehtävänä on huolehtia omistajakuntiensa jätehuollon järjestämisestä ja jätteiden käsittelystä kiertotalouden periaatteen mukaisesti palauttamalla mahdollisimman paljon jätteistä hyötykäyttöön vähentäen samalla hiilijalanjälkeä. Yhtiön tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisesti maakunnan asukkaiden jätehuoltopalveluja yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa.

Etelä-Karjalan Jätehuolto ei jaa osinkoa omistajilleen. Yhtiöllä on käytössä Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -tunnus.

Toiminnan strategisesta suunnittelusta vastaa hallitus, joka valitaan vuosittain yhtiökokouksessa. Vuonna 2020 hallitukseen kuuluivat Lappeenrannasta Jorma Nisonen (puheenjohtaja), Sirpa Nurkkala-Kilpiäinen, Markku Papinniemi ja Jussi Virsunen, Imatralta Juho Tanttu ja Esa Hirvonen, Lemiltä Tuula Konttinen, Parikkalasta Ritva Wilska-Neuvonen ja Rautjärveltä Liisa Terävä. Hallitus kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa.

Etelä-Karjalan Jätehuollolla on toiminnan kehittämistä tukemassa ISO 9001 -standardin mukainen laatujärjestelmä ja ISO 14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä.

Järjestelmät on sertifioitu vuonna 2007, ja tämän jälkeen uudelleensertifioitu kolmen vuoden välein. Ulkoisten auditointien lisäksi järjestelmien toimivuutta käydään säännöllisesti läpi yhtiön sisäisissä auditoinneissa sekä johdon katselmuksissa.

tiedot yhtiöstä