Vuosikertomus 2020

 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasulaitos

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2019

Vuosi 2020 toimintakatsaus

Helmikuu

Helmikuu

Muovipakkausten kiinteistökeräystä laajennettiin Luumäen taajama-alueille. Muovipakkausten keräystä tarjotaan nyt neljän kunnan alueella Etelä-Karjalassa

Maaliskuu

Maaliskuu

Koronapandemian leviäminen Suomeen ja rajoitustoimien käyttöönotolla oli vaikutuksia myös toimintaamme. Toimistohenkilökunta siirtyi mahdollisuuksien mukaan etätöihin, neuvontatilaisuuksia jouduttiin perumaan ja toimintamalleja miettimään jätteenkuljetuksissa ja miehitetyillä vastaanottopisteillä. Ohjeistusta laadittiin asukkaille.

Pandemian mukanaan tuomat matkustusrajoitukset hidastivat biokaasulaitoksen ja biokaasun tankkausasemien rakennustöitä ja viivästyttivät käyttöönottoa. 

Toukokuu

Toukokuu

Kukkuroinmäen biokaasulaitoksen rakennustyöt etenivät siihen vaiheeseen, että ensimmäiset kuormat kotitalouksien erilliskerätyä biojätettä ja jätevedenpuhdistamojen lietteitä otettiin käsittelyyn laitokselle.  

Toukokuu

Toukokuu

Etelä-Karjalan Jätehuolto oli mukana lanseeraamassa ekourheilutapahtumia yhdessä Imatran Pallo-Veikkojen, Stora Enson ja Imatran kaupungin kanssa. Imatran palloveikkojen ottelutapahtumissa vähennettiin muovin käyttöä siirtymällä uusiutuviin ja kierrätettäviin materiaaleihin.

Uusiutuva urheilutapahtuma otettiin käyttöön myöhemmin vuoden aikana myös Imatran Ketterän peleissä.

Toukokuu

Toukokuu

Muovipakkausten kiinteistökeräystä laajennettiin Taipalsaarelle. Muovipakkausten keräyspalvelua tarjotaan nyt viidessä Etelä-Karjalan kunnassa. 

Elokuu

Elokuu

Verkkosivusto big.fi biokaasun markkinoimiseksi avautui.

BIG-brändi on luotu kunnallisten jätelaitoisten, Etelä-Karjalan Jätehuollon, Pirkanmaan Jätehuollon ja Stormossenin, yhteishankkeena puhtaan paikallisen biokaasun liikennepolttoainekäytön markkinoimiseksi.

Elokuu

Elokuu

Muovipakkausten kiinteistökeräystä laajennettiin Ruokolahdelle. Muovipakkausten keräyspalvelua tarjotaan nyt kuudessa Etelä-Karjalan kunnassa. 

Marraskuu

Marraskuu

Ekopisteverkostoa täydennettiin kuudella muovinkeräyspisteellä. Muovipakkausten keräysastioita lisättiin Imatralle kolmeen ja Lappeenrantaan kolmeen ekopisteeseen asukkaiden toiveiden mukaisesti. 

Marraskuu

Marraskuu

Hyödyksi! -monilokerokeräyspalvelua laajennettii Imatralle. Aikaisemmin palvelu aloitettiin keväällä 2020 Lappeenrannan taajama-alueelta.