Vuosikertomus 2020

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Monipuoliset vastaanottopalvelut

Monipuolinen palveluverkosto mahdollistaa jätemateriaalien tehokkaan keräyksen ja kierrätyksen. Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää ja kehittää vastaanottopalveluja kuunnellen asukkaiden tarpeita ja toiveita.

Vastaanottopalvelut koostuvat ekopisteverkostosta, miehitetyistä Hyödyksi-asemista sekä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksesta. Tarjoamme myös Jelppi-nouto- ja lavavuokrapalveluja.

Vastaanottopalvelut kuvana

Ekopisteet ovat keräysverkoston selkäranka

Etelä-Karjalan alueella on yhteensä 94 ekopistettä, joihin asukkaat voivat toimittaa kierrätettäviä pakkausjätteitä, pienmetallia ja paperia. 52 pisteistä on pakkausjätteen tuottajien, Rinki Oy:n ylläpitämiä, ja lisäksi Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää laajaa täydentävää keräysverkostoa 42 pisteen voimin. Kaikissa ekopisteissä kerätään kartonki- ja lasipakkauksia, pienmetallia sekä paperia, 35:ssa pisteessä myös muovipakkauksia.

Vuoden 2020 aikana Etelä-Karjalan Jätehuolto lisäsi muovipakkausten keräysastiat kuuteen Rinki Oy:n ylläpitämään ekopisteeseen, kolmeen pisteeseen Imatralle ja kolmeen Lappeenrantaan .

Ekopiste kesällä

Hyödyksi-asemat palvelevat kotitalouksia

Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää kaikkiaan kymmentä miehitettyä Hyödyksi-asemaa. Asemilla vastaanotetaan kotitalouksien:

 • lajiteltua rakennus- ja purkujätettä
 • vaarallisia jätteitä
 • sähkölaitteita
 • risuja ja puutarhajätteitä
 • energiajätettä
 • metallia
 • kartonkia
 • paperia
 • lasipakkauksia

Hyödyksi-asemat ovat auki sijaintikunnan asukastiheydestä ja kävijämäärästä riippuen yhdestä kuuteen päivään viikossa. Talviajan aukioloajat ovat vilkasta kesäaikaa suppeammat. Hyödyksi-asemien kävijämäärät vaihtelevat vuosittain, ja kokonaiskävijämäärä on ollut nousussa. Vuosi 2020 oli Hyödyksi-asemilla poikkeuksellisen vilkas, koska koronatilanteen vuoksi ihmiset tekivät paljon remontteja, puutarha- ja siivoustöitä. Vilkkainta, kaikkiaan ennätykselliset  26 494 kävijää, oli Imatran Hyödyksi-asemalla.

Hyödyksi-asema kesä
Hyödyksi-asemien kävijämäärät, kuvaaja

Kukkuroinmäen käsittelykeskus on Etelä-Karjalan kiertotalouden sydän

Kukkuroinmäen käsittelykeskus palvelee jätteentuojia viitenä päivänä viikossa, maanantaista perjantaihin, aamuseitsemästä iltakahdeksaan. Käsittelykeskuksessa käsitellään ja välivarastoidaan kotitalouksien ja yritysten erilaisia jätteitä. Alueella toimivat Etelä-Karjalan Jätehuollon lisäksi Kekkilän kompostointilaitos ja Wimaon komposiittipilotlaitos.

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa vastaanotetaan kotitalouksilta ja yrityksiltä mm.

 • Rakennus- ja purkujätteitä
 • Maa- ja kiviaineksia
 • Energiajätettä
 • Kyllästettyä puuta
 • Puutarhajätteitä ja risuja
 • Sähkölaitteita
 • Vaarallisia jätteitä
 • Asbestia
 • Erityisjätteitä
 • Pilaantuneita maa-aineksia

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa asioi vuoden 2020 aikana 59 330 ajoneuvoa, joista raskaan liikenteen kalustoa oli 14 016  kappaletta. Asiointiliikennettä tuli sekä jätteenkuljetuksista, alueella meneillään olevista rakennustöistä, että tukiainekuljetuksista.

Kukkuroinmäen käsittelykeskus, ilmakuva

59 330
punnitustapahtumaa
vuoden 2020 aikana

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Vaarallisten jätteiden vastaanotto on järjestetty kaikille Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämille Hyödyksi-asemille sekä Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen. Vastaanotto on kotitalousasiakkaille maksuton. Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin vuoden 2020 kaikkiaan 422 260 kg, mikä on 3,3 kg eteläkarjalaista asukasta kohti.

Vuosittain järjestettävä vaarallisten jätteiden keräyskierros pysähtyi kaikkiaan 131 pisteessä. Yhteistyökumppanina keräyksessä toimi Fortum Waste Solution. Keräyskierroksella vastaanotettiin kaikkiaan 79 763 kg vaarallisia jätteitä.

Kotitalouksien lääkejätteiden vastaanotosta on sovittu maakunnan 21 apteekin kanssa. Lääkejätteitä vastaanotettiin vuoden aikana 13 190 kg.

Vaarallisten jättäeiden keräysauto
Vaarallisten jätteiden vastaanottopalvelut

Jelppi-noutopalvelu ja lavojen vuokraus

Etelä-Karjalan Jätehuolto tarjoaa kotitalousasiakkaille myös Jelppi-noutopalvelua, eli yksittäisen jätekappaleiden poiskuljetusta asiakkaan kotoa. Jelppi-noutopalveluasiakkaita oli vuoden 2020 aikana 11. Palvelu jouduttiin laittamaan maaliskuussa tauolle loppuvuoden ajaksi koronaepidemian takia.

Vaihtolavoja vuokrattiin vuoden aikana 127 kappaletta. Vaihtolavan voi tilata esimerkiksi rakennus- ja purkujätteiden poisvientiä tai kiinteistön tyhjennystä varten.

noutopalvelu