Vuosikertomus 2019

Monipuoliset vastaanottopalvelut

Monipuolinen palveluverkosto mahdollistaa jätemateriaalien tehokkaan keräyksen ja kierrätyksen. Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää ja kehittää vastaanottopalveluja kuunnellen asukkaiden tarpeita ja toiveita.

Vastaanottopalvelut koostuvat ekopisteverkostosta, miehitetyistä Hyödyksi-asemista sekä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksesta. Tarjoamme myös Jelppi-nouto- ja lavavuokrapalveluja.

Vastaanottopalvelut lukuina

Ekopisteet ovat keräysverkoston selkäranka

Etelä-Karjalan alueella on yhteensä 94 ekopistettä, joihin asukkaat voivat toimittaa kierrätettäviä pakkausjätteitä, pienmetallia ja paperia. 52 pisteistä on pakkausjätteen tuottajien, Rinki Oy:n ylläpitämiä, ja lisäksi Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää laajaa täydentävää keräysverkostoa 42 pisteen voimin. Kaikissa ekopisteissä kerätään kartonki-, lasi ja muovipakkauksia, pienmetallia ja paperia, 28:ssa pisteessä myös muovipakkauksia.

Vuoden 2019 aikana Etelä-Karjalan Jätehuolto lisäsi muovipakkausten keräysastiat kolmeen ylläpitämäänsä ekopisteeseen, Lappeenrantaan Nuijamaalle ja Vaalimaalle ja Luumäelle Jurvalaan.

Ekopiste

Hyödyksi-asemat palvelevat kotitalouksia

Etelä-Karjalan Jätehuolto ylläpitää kaikkiaan kymmentä miehitettyä Hyödyksi-asemaa. Asemilla vastaanotetaan kotitalouksien:

 • lajiteltua rakennus- ja purkujätettä
 • vaarallisia jätteitä
 • sähkölaitteita
 • risuja ja puutarhajätteitä
 • energiajätettä
 • metallia
 • kartonkia
 • paperia
 • lasipakkauksia

Hyödyksi-asemat ovat auki sijaintikunnan asukastiheydestä ja kävijämäärästä riippuen yhdestä kuuteen päivään viikossa. Talviajan aukioloajat ovat vilkasta kesäaikaa suppeammat. Hyödyksi-asemien kävijämäärät vaihtelevat vuosittain, ja kokonaiskävijämäärä on ollut nousussa. Vuonna 2019 eniten kävijöitä, 16 691 kävijää, oli Imatran Hyödyksi-asemalla.

Kuvaaja Hyödyksi-asemien kävijämääristä
Imatran Hyödyksi-asema

Kukkuroinmäen käsittelykeskus on Etelä-Karjalan kiertotalouden sydän

Kukkuroinmäen käsittelykeskus palvelee jätteentuojia viitenä päivänä viikossa, maanantaista perjantaihin, aamuseitsemästä iltakahdeksaan. Käsittelykeskuksessa käsitellään ja välivarastoidaan kotitalouksien ja yritysten erilaisia jätteitä. Alueella toimivat Etelä-Karjalan Jätehuollon lisäksi Kekkilän kompostointilaitos ja Wimaon komposiittipilotlaitos.

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa vastaanotetaan kotitalouksilta ja yrityksiltä mm.

 • Rakennus- ja purkujätteitä
 • Maa- ja kiviaineksia
 • Energiajätettä
 • Kyllästettyä puuta
 • Puutarhajätteitä ja risuja
 • Sähkölaitteita
 • Vaarallisia jätteitä
 • Asbestia
 • Erityisjätteitä
 • Pilaantuneita maa-aineksia

Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa asioi vuoden 2019 aikana 53 369 ajoneuvoa, joista raskaan liikenteen kalustoa oli 14 523 kappaletta. Asiointiliikennettä tuli sekä jätteenkuljetuksista, alueella meneillään olevista rakennustöistä, että tukiainekuljetuksista.

Ilmakuva Kukkuroinmäki

53 369
punnitustapahtumaa
vuoden 2019 aikana

Vaarallisten jätteiden vastaanotto

Vaarallisten jätteiden vastaanotto on järjestetty kaikille Etelä-Karjalan Jätehuollon ylläpitämille Hyödyksi-asemille sekä Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen. Vastaanotto on kotitalousasiakkaille maksuton. Pysyvien vastaanottopisteiden lisäksi Lappeenrannan Joutsenossa ja Parikkalan Niukkalassa järjestettiin vaarallisten jätteiden mobiilikeräykset. Vaarallisia jätteitä vastaanotettiin vuoden 2019 kaikkiaan 388 870 kg, mikä on 2,6 kg eteläkarjalaista asukasta kohti.

Vuosittain järjestettävä vaarallisten jätteiden keräyskierros pysähtyi kaikkiaan 132 pisteessä. Yhteistyökumppanina keräyksessä toimi Lassila & Tikanoja. Keräyskierroksella vastaanotettiin kaikkiaan 97 950 kg vaarallisia jätteitä.

Kotitalouksien lääkejätteiden vastaanotosta on sovittu maakunnan 21 apteekin kanssa. Lääkejätteitä vastaanotettiin vuoden aikana 14 870 kg.

Vaarallisten jättäeiden keräysauto
Vaarallisten jätteiden vastaanottopaikat kuvana

Jelppi-noutopalvelu ja lavojen vuokraus

Etelä-Karjalan Jätehuolto tarjoaa kotitalousasiakkaille myös Jelppi-noutopalvelua, eli yksittäisen jätekappaleiden poiskuljetusta asiakaan kotoa. Jelppi-noutopalveluasiakkaita oli vuoden 2019 aikana yhteensä 72.

Vaihtolavoja vuokrattiin vuoden aikana 82 kappaletta. Vaihtolavan voi tilata esimerkiksi rakennus- ja purkujätteiden poisvientiä tai kiinteistön tyhjennystä varten.

noutopalvelu