Vuosikertomus 2019

Kuljetuspalvelut

1,03 miljoonaa jäteastian tyhjennystapahtumaa
vuonna 2019

Etelä-Karjalan Jätehuolto hoitaa kaikkien maakunnan kuntien asukkaiden jätteenkuljetukset. Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen piirissä on 129 000 vakituista asukasta ja lisäksi 21 000 loma-asuntoa.

Kiinteistökohtaiseen keräykseen voi liittyä joko omalla astialla tai useamman lähikiinteistön yhteisellä kimppa-astialla. Haja-asutusalueilla on lisäksi 116 aluekeräyspistettä vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön. Viidellä aluekeräyspisteellä jatkettiin vuonna 2018 aloitettua biojätteiden keräyskokeilua.

Vuonna 2019 Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakkaista 56 %, eli 31 291 asiakasta, oli kuljetusasiakkaita omilla astioilla, 10 % kuului useamman kiinteistön kimppoihin ja aluekeräyspisteiden käyttäjiä oli 33 %. Biojätteiden keräyskohteita oli 10 965.

Myös hyötyjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä on kilpailutettu keskitetysti. Jätehuoltomääräyksissä on keräysvelvoitteita kartonki- ja lasipakkausten sekä pienmetallin osalta, uusimpana myös muovipakkausten osalta suuremmille taloyhtiöille. Vähintään 10 asuinhuoneiston taloyhtiöillä tulee olla kartonginkeräys, ja vähintään 20 asuinhuoneiston kiinteistöillä myös lasipakkausten ja pienmetallin keräys. Vuoden 2019 loppuun mennessä vähintään 30 asuinhuoneiston kiinteistöjen tuli hankkia muovipakkausten keräysastia, tätä ennen palvelua on tarjottu vapaaehtoisena sekä taloyhtiöille että pientaloille.

Kartonginkeräyksen piirissä on 1775 kohdetta, lasipakkausten keräyksessä 1089 kohdetta ja pienmetallin 1102 kohdetta. Muovipakkausten keräyskohteiden määrä kasvaa jatkuvasti, vuoden 2019 lopussa muovipakkausten keräys oli 1070 kiinteistöllä.

Kaikki kiinteistöltä kerätyt pakkausjätteet toimitettiin pakkausjätteiden tuottajien vastaanottoterminaaleihin.

Kaikkiaan vuoden aikana tehtiin 1 026 574 jäteastian tyhjennystapahtumaa.

Keräysvelvoitteet talotyypeittäin
Keräyskohteiden lukumäärä kuvana
Kuljetuspalveluiden piirissä olevat kohteet kuvana
Kuvaaja muovipakkausten keräyskohteiden kehittymisestä

Muovipakkausten keräystä on tarjottu vapaaehtoisena lisäpalveluna Imatran ja Lappeenrannan taajamien taloyhtiöille ja pientaloille alkuvuodesta 2017 alkaen.

Syksyllä 2019 aloitettiin myös Hyödyksi! -monilokerokeräyskokeilu Lappeenrannan keskustaajaman alueella. Ensivaiheessa monilokerokeräykseen lähti mukaan noin 150 kotitaloutta. Hyödyksi! -monilokeroastiassa kerätään kartonki-, lasi-, ja muovipakkauksia sekä pienmetallia.

Kuljetusurakoitsijoina kilpailutetuissa jätteenkuljeuksissa vuoden 2019 aikana toimivat

Mika Suomalainen

Jätehuolto Laine

Mika Suomalainen

Lassila & Tikanoja

Mika Suomalainen

Remeo

Mika Suomalainen

Sihvari

Mika Suomalainen

Urbaser

Kuivajätteen kuljetuksia Kukkuroinmäen käsittelykekuksesta Riihimäelle käsiteltäväksi Fortum Waste Solutionin hyötyvoimalassa, hoiti vuoden 2019 aikana Hyötypaperi Oy.

Mika Suomalainen

Hyötypaperi

Kuvaaja ajokilometreistä ja polttoaineen kulutuksesta

Keskitetyllä kuljetusjärjestelmällä on pystytty muodostamaan ajoreitit tehokkaiksi vähentäen ajokilometrejä ja minimoimaan kuljetusten ympäristövaikutukset. Yhdeksän kunnan asukkaiden jätteenkuljetuksista ja jätteen siirtokuormauksesta muodostui vuonna 2019 yhteensä 895 500 ajokilometriä ja polttoainekulutus oli yhteensä 410 525 litraa.

Ajokiloimetrien perusteella laskennalliset hiilidioksidipäästöt vuoden 2019 ajalta olivat 974 tonnia käytettäessa jätteenkuljetuskaluston polttoaineena dieseliä.