Vuosikertomus 2019

Asiakaspalvelu ja neuvontatyö

Hyvä asiakaspalvelu koetaan tärkeäksi

Hyvä asiakaspalvelu on vuosien ajan ollut Etelä-Karjalan Jätehuollon tärkeä laatupäämäärä. Haluamme olla helposti saavutettavissa ja asiakaspalvelijamme ovatkin mukana asiakkaidemme monissa erilaisissa elämäntilanteissa.

Asiakaspalvelua hoidetaan perinteisesti puhelimitse ja sähköpostilla. Vuonna 2019 käyttöön otettiin myös uusia asiakaspalvelukanavia, chatti verkkosivuilla sekä verkkoasiointi jätehuollon asiakkuuden hoitoon.

Maaliskuussa 2019 Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalvelun saavutettavuutta parannettiin entisestään siirtämällä osa asiakaspalveluliikenteen hoidosta ulkopuoliselle toimijalle, Eniro Sentraalille. Sentraali hoitaa osan asiakaspalvelupuhelinliikenteestä sekä verkkosivujen chatin.

Vuonna 2019 asiakaspalvelumme vastasi kaikkiaan 13 020 puheluun, käsitteli 4 813 sähköposti- ja 4442 chattiviestiä. Helmikuussa käyttöön otetutun verkkoasioinnin kautta asioi 584 asiakasta.

Asiakaspalvelija
Kuvaaja asiakaspalvelujen kontakteista
Kuvaaja kävijämäärän kehittymisestäy

Neuvontatyö arjen kiertotalouden mahdollistajana

Etelä-Karjalan Jätehuolto tekee aktiivista neuvontatyötä opastaen lajittelussa ja kertoen, kuinka kiertotaloutta voi toteuttaa arkielämässä. Koulut, oppilaitokset ja varhaiskasvatus ovat tärkeitä yhteistyötahoja neuvonnan toteuttamisessa.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyö

Etelä-Karjalan Jätehuolto on ollut laatimassa ja kehittämässä LUT Junior University Lappeenrannan opintokokonaisuuksia, jotka pilotointivaiheen jälkeen käyvät läpi kaikki lappeenrantalaiset esikoululaiset, kolmas- ja kahdeksasluokkalaiset.

Etelä-Karjalan Jätehuolto on ollut myös laatimassa Sampo-ammattiopistossa kaikkien opiskelijoiden läpikäymän Keke-passin kiertotalouden kokonaisuutta.

Etelä-Karjalan Jätehuollolla on oma pienoisyritys Kaakkois-Suomen Yrityskylässä, jossa alueen kuudesluokkalaiset harjoittelevat yritystoimintaa.

Lisäksi isommille koululaisille tarjotaan Kierrätysguru-lajittelurasteja, joilla ryhmätyönä pääsee testaamaan omaa lajitteluosaamistaan.

Varhaiskasvatus

Tärkeä osa etenkin varhaiskasvatuksen kierrätysneuvontaa on Etelä-Karjalan Jätehuollon Jätejengi-nukketeatteri, joka tavoitti vuonna 2019 2057 lasta ja 450 varhaiskasvatuksen ammattilaista.

Neuvontatilaisuudet ja tapahtumat

Etelä-Karjalan Jätehuolto tarjoaa neuvontatilaisuuksia erilaisille kohderyhmille sekä tutustumiskäyntejä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa. Erilaisiin tapahtumiin, messuille ja markkinoille pyritään osallistumaan aktiivisesti ajankohtaisilla kierrätysteemoilla. Yhteistyötä tehtiin vuoden 2019 aikana Etelä-Karjalan Marttojen Kestävästi Kaakossa- hankkeen kanssa, jossa järjestettiin neuvontatilaisuuksia kyläyhteisöille.

Kuvaaja neuvonnan kontakteista

Viestinnällä vaikutetaan

Ajankohtaisten palveluiden ja jätehuoltoon liittyvien asioiden viestintään tärkeimmät kanavat ovat verkkosivut sekä kaksi kertaa vuodessa julkisena tiedotteena jaettava Hyödyksi-tiedotuslehti.

Verkkosivuillamme vieraili vuoden 2019 aikana kaikkiaan 111 764 kävijää. Verkkosivut uudistettiin alkuvuoden aikana, ja uudistetu verkkosivut julkaistiin toukokuussa. Hyödyksi-asiakaslehden painosmäärä on numeroa kohti on noin 86 000 kappaletta.