Vuosikertomus 2020

 

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasulaitos

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2019

Toimitusjohtajalta

Etelä-Karjalan Jätehuollon operatiiviset vastuut jatkuivat entisellään vuoden 2020 aikana. Lisäsimme asukkaittemme kierrätysmahdollisuuksia entisestään laajentamalla pakkausjätteiden kiinteistökohtaista keräystä uusille alueille. Vuonna 2020 keräsimme Etelä-Karjalan alueella enemmän pakkausjätteitä kuin pakkaustuottajien oma tuottajayhteisö RINKI Oy. Alueellinen ja kiinteistökohtainen keräysverkostomme täydentää hyvin pakkaustuottajien verkostoa; teemme tuloksellista ja esimerkillistä yhteistyötä Etelä-Karjalan alueella.

Koronapandemia vaikutti biokaasulaitoksen rakennus- ja asennusaikatauluihin. Laitos vastaanotti ensimmäiset kuormat toukokuussa, mutta kansainvälisten matkustusrajoitusten johdosta esimerkiksi kaasunjalostusyksikkö otettiin käyttöön vasta syyskuussa. Pitkään käyttämättömänä olleeseen kaasuputkeen tiivistyi kosteutta, joka esti jalostetun kaasun myynnin loppuvuoden aikana. Johtuen edellä mainituista viivytyksistä laitosta ei luovutettu alkuperäisen aikataulun mukaisesti 31.5.2020. Lappeenrannan ja Imatran biokaasun tankkausasemien vastaanottotarkastus pidettiin 16.12.2020; tähänkin aikatauluun koronapandemia vaikutti merkittävästi.

Alueellinen ja kiinteistökohtainen keräysvekostomme täydentää hyvin pakkaustuottajien verkostoa; teemme tuloksellista ja esimerkillistä yhteistyötä Etelä-Karjalan alueella. 

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Mika Suomalainen

Vuosi 2020

Taloudellinen asema säilyi edelleen vahvana. Liikevaihto oli 12,8 M€, joka on yhtiömme historian suurin. Tilikauden voitto oli 430 000 €. Toimintokohtaisella ja ajantasaisella talousseurannalla on toimintoja pystytty edelleen järkeistämään ja tehostamaan. Jatkossa tulosta rasittaa biokaasulaitosinvestoinnin kulut, mutta toisaalta kaasunmyynnistä tulee myös tuloja.

Vuonna 2020 vastaanotettiin ja käsiteltiin 80 875 tonnia erilaisia jätemateriaaleja (ilman maa-aineksia). Kotitalousjätteistä ohjattiin materiaalihyötykäyttöön 53 %. Kierrätyskelvotonta jätettä hyödynnettiin energiana 45 % ja loppusijoitukseen ei päätynyt yhtään kotitalousjätteistä.

Loppusijoitukseen ei päätynyt yhtään kotitalousjätteitä.

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Investoinnit ja kehityshankkeet

Merkittävimmät investoinnit vuoden aikana olivat Imatralle ja Lappeenrantaan rakennetut biokaasun tankkausasemat 1 168 000€, jotka otettiin käyttöön huhtikuussa 2021. Keskeneräisissä investoinneissa on biokaasulaitos 11 689 000€ sekä kiertotalouskenttien rakentaminen 913 000€.

Biokaasulaitoksessa tuotettava ja jalostettava kaasu pyritään myymään täysin liikennepolttoaineeksi.

Mika Suomalainen

Toimitusjohtaja

Toimintaympäristö

Yhtiön vastaanottama ja käsittelemä jätemäärä on hieman kasvanut johtuen erilaisista poikkeuslupakäytännöistä eri puolella Suomea. Kysyntää on ollut lähinnä hyödyntämiskelvottoman jätteen loppusijoituskapasiteetille. Tarve ja kysyntä jatkuvat myös tulevina vuosina.

Biologisesti käsiteltävän jätteen määrän osalta suuria muutoksia ei ole tiedossa. Etelä-Karjalan Jätehuollon oman biokaasulaitoksen lopputuote käsitellään kompostointilaitoksessa ja hyödynnetään viherrakennustuotteiden raaka-aineena sekä peltolannoituksessa. Toimialan kehitystä ja regulaatiota seurataan aktiivisesti ja pyritään ennakoimaan tulevat muutokset hallitusti. Biokaasulaitoksessa tuotettava ja jalostettava kaasu pyritään myymään täysin liikennepolttoaineeksi.

Kompostointilaitoksen ja Etelä-Karjalan Jätehuollon oman biokaasulaitoksen kapasiteetti tulevat turvaamaan maakunnallisen biologisten jätteiden käsittelytarpeen pitkälle tulevaisuuteen.

Etelä-Karjalan Jätehuollon suurin omistaja Lappeenrannan kaupunki on edelläkävijä vihreän energian ja kiertotalouden periaatteiden toteuttamisessa. Tämä edesauttaa yhtiömme omien kehityshankkeiden suunnittelua ja toteutusta; voimme rohkeasti miettiä ja toteuttaa uusia innovatiivisia ratkaisuja yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa toimintaympäristössämme.