Vuosikertomus 2020

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Sosiaalinen vastuu

Henkilöstöstä huolehtien

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n palveluksessa työskenteli vuoden 2020 lopussa toimitusjohtajan lisäksi 32 työntekijää, joista naisia 13 ja miehiä 19. Asiantuntija- ja hallinnontehtävissä 13, biokaasulaitoksella 5 ja vastaanotto- ja käsittelytoiminnoissa 14. Kausityöntekijöitä oli vuoden 2020 aikana seitsemän, työsuhteiden vaihdellessa yhdestä neljään kuukauteen. Henkilöstön keksi-ikä vuoden lopussa oli 45 vuotta.

Kun valtioneuvosto julisti Suomeen poikkeustilan koronaviruspandemian takia maaliskuussa, merkitsi se myös henkilökunnallemme siirtymistä uudenlaisiin työtapoihin. Toimihenkilöt ohjattiin työtehtävien ja tekniikan salliessa etätöihin ensin muutamiksi viikoiksi ja epidemiatilanteen huonontuessa hybridimalli tuli jäädäkseen. Etätyöskentelyn mahdollistavia laitteita ja yhteyksiä hankittiin ja työntekemispaikat siirtyivät Kukkuroinmäen toimistolta työntekijöiden koteihin. Henkilömääriä toimistolla sekä järjestettävissä kokouksissa rajoitettiin THL:n ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin suositusten mukaisesti. Käsihuuhteiden ja suojamaskien käytöstä tuli jokapäiväistä toimintaa. Asiakaspalvelupisteissä asiointia, niin Hyödyksi -asemilla kuin Kukkuroinmäen vaakapisteellä, rajoitettiin ja pisteisiin asennettiin suojapleksejä.

Koronaviruspandemia vaikutti myös henkilöstön kouluttautumisiin. Lähikoulutukset vähenevät, osa toteutettiin webinaareina ja osa siirrettiin seuraavalle vuodelle. Koulutuspäivien määrä väheni aiempiin vuosiin verrattuna ja niitä oli yhteensä 41, joista 20 webinaaria.

Työsuojelutoimikunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Sairauspoissaolojen määrä oli 4,5 % kaikista työssäolopäivistä. Vuoden aikana sattui kaksi lievää työtapaturmaa.

Henkilöstön tunnusluvut 2020
Henkilöstötunnusluvut 2020
Kuvaaja sairauspoissaolot ja tapaturmat