Vuosikertomus 2020

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Kuljetuspalvelut

Etelä-Karjalan Jätehuolto hoitaa kaikkien maakunnan kuntien asukkaiden jätteenkuljetukset. Keskitetysti kilpailutetun jätteenkuljetuksen piirissä on noin 127 000 vakituista asukasta ja lisäksi 21 000 loma-asuntoa.

Kiinteistökohtaiseen keräykseen voi liittyä joko omalla astialla tai useamman lähikiinteistön yhteisellä kimppa-astialla. Haja-asutusalueilla on lisäksi 120 aluekeräyspistettä vakituisten ja vapaa-ajan kiinteistöjen käyttöön, ja lisäksi 20 jätteenkeräyspistettä venepaikkojen ja satamien yhtyedessä. Kolmellatoista aluekeräyspisteellä jatkettiin vuonna 2018 aloitettua biojätteiden keräyskokeilua.

Vuonna 2020  Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakkaista 57 %, eli 31 335 asiakasta, oli kuljetusasiakkaita omilla astioilla, 10 % kuului useamman kiinteistön kimppoihin ja aluekeräyspisteiden käyttäjiä oli 32 %. Biojätteiden keräyskohteita oli 11 143.

Myös hyötyjätteiden keräys asuinkiinteistöiltä on kilpailutettu keskitetysti. Jätehuoltomääräyksissä on keräysvelvoitteita kartonki- ja lasipakkausten sekä pienmetallin osalta, uusimpana myös muovipakkausten osalta suuremmille taloyhtiöille. Vähintään 10 asuinhuoneiston taloyhtiöillä tulee olla kartonginkeräys, ja vähintään 20 asuinhuoneiston kiinteistöillä myös lasipakkausten ja pienmetallin keräys. Vuoden 2019 loppuun mennessä vähintään 30 asuinhuoneiston kiinteistöjen tuli hankkia muovipakkausten keräysastia, tätä ennen palvelua on tarjottu vapaaehtoisena sekä taloyhtiöille että pientaloille.

Kartonginkeräyksen piirissä on 1807 kohdetta, lasipakkausten keräyksessä 1136 kohdetta ja pienmetallin 1137 kohdetta. Muovipakkausten keräyskohteiden määrä kasvaa jatkuvasti, vuoden 2020 lopussa muovipakkausten keräys oli 1370 kiinteistöllä.

Kaikki kiinteistöltä kerätyt pakkausjätteet toimitettiin pakkausjätteiden tuottajien vastaanottoterminaaleihin.

Kaikkiaan vuoden aikana tehtiin 943 179 jäteastian tyhjennystapahtumaa.

Kuva keräyskohteista
Keräyysvelvoitteet talotyypeittäin
Kuljetuspalvelut kuvattuna
Muovi- ja monilokeroasiakkaiden määrä, kuvaaja

Muovipakkausten keräystä on tarjottu vapaaehtoisena lisäpalveluna Imatran ja Lappeenrannan taajamien taloyhtiöille ja pientaloille alkuvuodesta 2017 alkaen.

Syksyllä 2019 aloitettua Hyödyksi! -monilokerokeräystä laajennettiin vuonna 2020 Imatralle . Monilokerokeräyksessä oli vuoden 2020 lopussa 327 kotitaloutta ja taloyhtiötä. Hyödyksi! -monilokeroastiassa kerätään kartonki-, lasi- ja muovipakkauksia sekä pienmetallia.

Kuljetusurakoitsijoina kilpailutetuissa jätteenkuljeuksissa vuoden 2020 aikana toimivat:

Mika Suomalainen

Jätehuolto Laine

Mika Suomalainen

Lassila & Tikanoja

Mika Suomalainen

Sihvari

Mika Suomalainen

Urbaser

Kuivajätteen kuljetuksia Kukkuroinmäen käsittelykekuksesta Riihimäelle käsiteltäväksi Fortum Waste Solutionin hyötyvoimalassa, hoiti vuoden 2020 aikana Encore Ympäristöpalvelut Oy.

Encore ympäristöpalvelut logo

Encore Ympäristöpalvelut

Kuvaaja ajokilometreistä ja polttoaineen kulutuksesta

Keskitetyllä kuljetusjärjestelmällä on pystytty muodostamaan ajoreitit tehokkaiksi vähentäen ajokilometrejä ja minimoimaan kuljetusten ympäristövaikutukset. Yhdeksän kunnan asukkaiden jätteenkuljetuksista ja jätteen siirtokuormauksesta muodostui vuonna 2020 yhteensä 821 391 ajokilometriä. 86 % jätteenkuljetuksista hoidettiin käyttämällä dieselkalustoa ja 14 % kaasukäyttöisellä kuljetuskalustolla. 

Etelä-Karjalan alueella oli vuonna 2020 käytössä Gasumin tankkauspisteitä, joilla oli mahdollista tankata joko maakaasua tai biokaasua.