Vuosikertomus 2020

Yhtiö

kukkuroinmäen käsittelykeskus

biokaasu

laatu ja ympäristö

vuosikertomus 2021

Asiakaspalvelu ja neuvontatyö

Hyvä asiakaspalvelu koetaan tärkeäksi

Hyvä asiakaspalvelu on vuosien ajan ollut Etelä-Karjalan Jätehuollon tärkeä laatupäämäärä. Haluamme olla helposti saavutettavissa ja asiakaspalvelijamme ovatkin mukana asiakkaidemme monissa erilaisissa elämäntilanteissa.

Asiakaspalvelua hoidetaan perinteisesti puhelimitse ja sähköpostilla, verkkoasioinnin auttaa ja verkkosivujen chatin avulla. 

Vuonna 2020 asiakaspalvelumme vastasi kaikkiaan 12 494 puheluun, käsitteli 5 507 sähköposti- ja 5 218 chattiviestiä.  Verkkoasioinnin kautta asioitiin 826 kertaa.

 

Kuvaaja asiakaspalvelun kontaktimäärät

Neuvontatyö arjen kiertotalouden mahdollistajana

Etelä-Karjalan Jätehuolto tekee aktiivista neuvontatyötä opastaen lajittelussa ja kertoen, kuinka kiertotaloutta voi toteuttaa arkielämässä. Koulut, oppilaitokset ja varhaiskasvatus ovat tärkeitä yhteistyötahoja neuvonnan toteuttamisessa.

Koulu- ja oppilaitosyhteistyö

Etelä-Karjalan Jätehuolto on ollut laatimassa ja kehittämässä Uniorin eli LUT Junior University Lappeenrannan opintokokonaisuuksia. Vuoden 2020 aikana kiertotalouden opintokokonaisuuden kävi läpii 520 oppilasta ja kuusi opettajaa.

Etelä-Karjalan Jätehuolto on ollut myös laatimassa Sampo-ammattiopistossa kaikkien opiskelijoiden läpikäymän Keke-passin kiertotalouden kokonaisuutta. Vuosittain Keke-passin suorittaa noin 900 opiskelijaa.

Etelä-Karjalan Jätehuollolla on oma pienoisyritys Kaakkois-Suomen Yrityskylässä, jossa alueen kuudesluokkalaiset harjoittelevat yritystoimintaa. Vuoden 2020 aikana Yrityskylässä kävi paikan päällä 3100 ja digitaalisen simulaation avulla 1700 kuudesluokkalaista ja heidän opettajansa.

Lisäksi isommille koululaisille tarjotaan Kierrätysguru-lajittelurasteja, joilla ryhmätyönä pääsee testaamaan omaa lajitteluosaamistaan. Kierrätysguru-lajittelurasteillä kävi vuoden 2020 aikana 81 henkilöä, rastien järjestämistä jouduttiin rajoittamaan koronatilanteen vuoksi.

Varhaiskasvatus

Tärkeä osa etenkin varhaiskasvatuksen kierrätysneuvontaa on Etelä-Karjalan Jätehuollon Jätejengi-nukketeatteri, joka tavoitti alkuvuonna 2020 268 lasta ja 65 varhaiskasvatuksen ammattilaista ennen koronatauolle jäämistään.

Neuvontatilaisuudet ja tapahtumat

Etelä-Karjalan Jätehuolto tarjoaa neuvontatilaisuuksia erilaisille kohderyhmille sekä tutustumiskäyntejä Kukkuroinmäen käsittelykeskuksessa. Erilaisiin tapahtumiin, messuille ja markkinoille pyritään osallistumaan aktiivisesti ajankohtaisilla kierrätysteemoilla, mutta vuonna 2020 tapahtumia oli hyvin rajoitetusti koronatilanteen vuoksi. Osa tapahtumsita korvattiin webinaareilla.

Kuvaaja neuvonnan kontaktit
Kuvaaja verkkosivujen kävijät

Viestinnällä vaikutetaan

Ajankohtaisten palveluiden ja jätehuoltoon liittyvien asioiden viestintään tärkeimmät kanavat ovat verkkosivut sekä kaksi kertaa vuodessa julkisena tiedotteena jaettava Hyödyksi-tiedotuslehti.

Vuonna 2020 Etelä-Karjalan Jätehuollon verkkosivuilla www.ekjh.fi – vieraili ennätykselliset 159 641 kävijää. Osasyynä kävijämäärän vilkkauteen oli korona-ajan kiinnostus jätteiden vastaanottopalveluihin lisääntyneen remontoinnin, siivouksen ja puutarhanhoidon vuoksi.  Hyödyksi-asiakaslehden painosmäärä on numeroa kohti on noin 86 000 kappaletta.

Hyödyksi-lehden kansi 3/2021